Industry Wire

Geplaatst door Proximus

De Duitstalige Gemeenschap ondertekent een protocolakkoord met Proximus en Ethias voor de uitrol van fiber op haar grondgebied

Tegen 2026 zullen 36.000 woningen en bedrijven in de Duitstalige Gemeenschap van België toegang hebben tot glasvezel. Dit is de ambitieuze doelstelling van het protocolakkoord dat de Duitstalige minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media Isabelle Weykmans, de CEO van Proximus Guillaume Boutin en de CEO van Ethias Philippe Lallemand op maandag 16 mei hebben gesloten. De drie partijen willen een publiek-privaat partnerschap opzetten voor de uitrol van glasvezel in de Duitstalige Gemeenschap, met inbegrip van de meest rurale gebieden. Het is voor het eerst dat in België een dergelijk partnerschap op het gebied van fiber tot stand komt.

Aangezien de connectiviteitsbehoeften van Belgische klanten blijven toenemen, is glasvezel duidelijk de breedbandtechnologie van de toekomst geworden. Bij de residentiële klanten kunnen alle gezinsleden dankzij fiber tegelijk (tele)werken, surfen, video’s streamen en online gamen, zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Voor bedrijven is fiber een enorme troef om alle mogelijkheden van de digitalisering ten volle te benutten en concurrentieel, wendbaar en innovatief te blijven. Doordat het ongeëvenaarde snelheden en een uitstekende ervaring biedt, opent het de weg naar nieuwe manieren van leven en werken. Fiber is bovendien milieuvriendelijk, energiezuiniger en heeft een langere levensduur dan eender welke andere vaste internettechnologie.

In deze context heeft de regering van de Duitstalige Gemeenschap begin 2020 beslist om een project op te starten voor de uitrol van glasvezel op vrijwel haar hele grondgebied. Na een haalbaarheidsstudie gevolgd door een brede raadpleging van de telecomoperatoren en van een groot aantal financiële actoren vormt deze eerste overeenkomst tussen de drie partners een gemeenschappelijke ambitie om een passief glasvezelnetwerk te bouwen dat openstaat voor alle operatoren aan niet-discriminerende voorwaarden.

Een eigentijds project
Op basis van dezelfde bevindingen heeft Proximus vijf jaar geleden zijn investeringsplan ‘Fiber for Belgium’ gelanceerd, dat tot doel heeft een glasvezelnetwerk uit te rollen dat openstaat voor alle operatoren in het merendeel van de Belgische bedrijven en stadskernen, met als uiteindelijk doel om tegen 2028 minstens 70% van de Belgische bevolking te bereiken. Dit plan ligt zichtbaar op schema, want eind maart 2022 waren al 909.000 woningen en bedrijven in 50 Belgische steden en gemeenten op glasvezel aangesloten.

Niet enkel in een aantal steden, maar in alle Duitstalige gemeenten
Dankzij het protocolakkoord dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap, Ethias en Proximus hebben ondertekend, en dankzij de subsidies van het EU-herstelplan en de ruime financiële steun van Ethias tijdens de hele duur van het project, zal dit publiek-private partnerschap (PPP) het mogelijk maken om tegen 2026 glasvezel uit te rollen in het grootste deel van het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap, ook in de meest rurale gebieden. Dit komt neer op meer dan 36.000 woningen en bedrijven. Dit zal de breedbanddekking in de zogenaamde ‘witte zones’ sterk verbeteren, wat trouwens ook de intentie is van de federale regering en minister Petra De Sutter.

Dit ambitieuze plan zal worden gerealiseerd via het eerste Belgische publiek-private partnerschap op het gebied van glasvezel. Dit partnerschap, dat nog moet worden gefinaliseerd, brengt Proximus en Ethias samen, die elk ongeveer 50% van de aandelen zullen bezitten. Proximus blijft in een eerste fase minderheidsaandeelhouder, met de optie om op termijn de meerderheid te verwerven. Van haar kant zal de regering van de Duitstalige Gemeenschap één aandeel aanhouden om het algemeen belang van het project te waarborgen. Het akkoord voor dit PPP zal ook de steun van de lokale overheden en gemeenten krijgen om een snelle uitrol van glasvezel mogelijk te maken.

Isabelle Weykmans
Minister van Cultuur, Sport, Werkgelegenheid en Media in de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Een fibernetwerk is voor vrijwel alle domeinen van het leven van essentieel belang. Het is precies in de context van de almaar hogere datavolumes en, ruimer gezien, de digitalisering dat wij op ons grondgebied nood hebben aan glasvezeltechnologie. Alleen met deze geavanceerde technologie zullen wij in de toekomst immers toegang hebben tot internet van hoge kwaliteit en zal onze regio kunnen blijven concurreren en aan de eisen van de burgers voldoen.

foto van iemand die gequote wordt
Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van het eerste Belgische publiek-private partnerschap op het gebied van glasvezel. Dit type partnerschap zal ons uitstekend helpen om de uitrol van fiber in de rurale zones te vergemakkelijken. Dit onuitgegeven akkoord met Ethias en de regering van de Duitstalige Gemeenschap past perfect in de strategie van Proximus om de toegang tot glasvezel uit te breiden tot alle burgers en bedrijven in België.

Guillaume Boutin
Gedelegeerd Bestuurder van de Proximus Groep

Philippe Lallemand
CEO van Ethias
Investeren in innovatieve langetermijnprojecten met een maatschappelijk rendement en een positieve en duurzame impact past perfect in onze bedrijfsstrategie. De recente gezondheidscrisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in alle omstandigheden contact te kunnen houden met familie en vrienden, werk, school, openbare en particuliere dienstverleners. Ethias is van oudsher partner van de overheidssector en is nu de belangrijkste verzekeraar ervan. Dit publiek-private partnerschap tussen de Duitstalige Gemeenschap, Ethias en Proximus toont aan dat wij deze relatie verder willen uitbouwen en een belangrijke rol willen spelen in de digitale transformatie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht