Industry Wire

Geplaatst door GfK

GfK: zzp’ers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet

Hilversum, 21 januari, 2016 – Zzp’ers zijn positief over het komende jaar. De helft verwacht dat de omzet stabiel blijft in 2016 en nog eens een derde verwacht een stijging. Ook het enthousiasme om te ondernemen blijft groot; acht op de tien zzp’ers geven aan in de komende drie jaar zeker zzp’er te willen blijven.
Ondanks het vertrouwen neemt de gemiddelde omzet al een paar jaar af: van de groep die de omzet prijsgeeft, zit ruim de helft onder de 50.000 euro. Ook de financiële buffers nemen af – een derde van de zzp’ers heeft een privé vermogen van minder dan 25.000 euro.

Dit blijkt uit het GfK onderzoek ‘ Alles over…zzp’ dat gehouden is onder zelfstandigen zonder personeel naar hun wensen, behoeften, houding en gedrag ten aanzien van financieel advies, verzekeringen, bankzaken en pensioen.

Kwart naar eigen zeggen onvoldoende verzekerd
Een kwart van de zzp’ers heeft het gevoel niet alle benodigde zakelijke verzekeringen te hebben afgesloten. Ook heeft lang niet elke zzp’er zelf iets geregeld voor het pensioen. Geldgebrek is hier vaak de voornaamste reden voor. De eventuele verplichtstelling van pensioensparen wordt binnen de groep zzp’ers dan ook met gemengde gevoelens bekeken.

Assurantiepersoon belangrijkste bron voor informatie over zakelijke verzekeringen
Bijna een derde van de zzp’ers (30%) gebruikt de assurantietussenpersoon bij het inwinnen van informatie over zakelijke verzekeringen. Vorig jaar was dit nog 38%, de assurantietussenpersoon verliest als informatiebron dus wel aan populariteit. Andere belangrijke bronnen zijn het zakelijke en privé netwerk en de accountant/boekhouder. Een kwart maakt helemaal geen gebruik van adviseurs, maar zoekt zelf naar informatie.

Weinig vertrouwen in banken en verzekeraars
Banken en verzekeraars genieten nog steeds niet veel vertrouwen. Slechts een kleine groep zzp’ers vindt dat je er goed terecht kunt voor advies, dat het productaanbod aansluit op de behoeften en dat banken en verzekeraars vertrouwen verdienen. Iets meer vertrouwen hebben zzp’ers in financiële adviseurs, bijna een derde (29%) vindt dat hij/zij voor financiële zaken voor de onderneming goed terecht kan bij financiële adviseurs.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht