Industry Wire

Geplaatst door Techniek Nederland

Girls’ Day 2023: meisjes kiezen steeds vaker voor techniek

Meisjes vinden steeds vaker de weg naar een opleiding in de techniek. Die conclusie trekt Techniek Nederland aan de vooravond van Girls’ Day, op donderdag 30 maart. Het aantal meisjes dat dit schooljaar heeft gekozen voor een technische vmbo-opleiding ligt maar liefst 21% hoger dan in 2021- 2022. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Voor meisjes wordt een keuze voor techniek bijna net zo gewoon als een keuze voor de zorg of het onderwijs. Dat is goed nieuws voor de werkgevers in onze sector, maar ook voor de meiden zelf. Want de technieksector biedt enorme carrièrekansen.’

Meer technisch geschoolde meisjes: geen verrassing

De toename van de instroom van meisjes op technische opleidingen komt niet als een verrassing. Terpstra: ‘Van alle sectoren biedt de techniek waarschijnlijk het allerbeste uitzicht op een interessante en succesvolle loopbaan. Het vak wordt breder, innovatiever en digitaler. Zwaar materiaal maakt meer en meer plaats voor slimme techniek. Daar komt bij dat de cultuur in techniekbedrijven volop in beweging is; communicatieve vaardigheden, creativiteit en teamwork zijn belangrijker dan ooit. Werken in de techniek wordt daardoor steeds aantrekkelijker, voor mannen én vrouwen.’

Vrouwen zijn onmisbaar

Ondertussen neemt de maatschappelijke betekenis van de technieksector snel toe. De energietransitie is onuitvoerbaar zonder techniek, voor innovaties in de gezondheidszorg geldt hetzelfde. Het is niet realistisch om te denken dat de omvangrijke maatschappelijke opgaven te realiseren zijn met de helft van de beroepsbevolking. Meisjes hebben in de technieksector volop kansen als installatiemonteur, maar bijvoorbeeld ook als adviseur, ontwerper en data-analist.

De vrouwen zijn in aantocht, maar er is nog veel werk te doen

De instroom in het vmbo bij het technisch profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) groeit licht. Dit schooljaar is 5,8% van de studenten een meisje; in het schooljaar 2021-2022 was dat 5%. Terpstra: ‘Er moet dus nog veel gebeuren. Daarom is het goed dat veel techniekbedrijven op Girls’ Day in actie komen en activiteiten organiseren. Techniek moet je zien en beleven, in de praktijk.’

Girls’ Day 2023: donderdag 30 maart

Girls’ Day is bedoeld om meisjes tussen de 10 en 15 jaar enthousiast te maken voor technische opleidingen en beroepen. De dag is een initiatief van VHTO, het expertisecentrum genderdiversiteit in bèta, techniek en IT.

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van de sector techniek en vertegenwoordigt ruim 6.300 bedrijven in de installatiebranche en de technische detailhandel. Met een jaaromzet van meer dan 16 miljard euro en werkgelegenheid voor zo’n 130.000 personen zijn we een economische en sociale factor van betekenis. Onze leden ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden slimme techniek binnen woningbouw, utiliteitsbouw, industrie en infrastructuur. Van zonnepaneel, warmtepomp, badkamers en smart homes, tot snelle en veilige dataverbindingen, innovatieve verkeersoplossingen, complete technische installaties, steeds slimmere productielijnen en flexibele gebouwen. Meer dan welke sector ook maken we technische ontwikkelingen praktisch toepasbaar en daarmee maatschappelijk relevant.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht