Industry Wire

Geplaatst door People-xs

Goal management module ontwikkelt door People-xs

Goal management stelt organisaties in staat om individuele werknemers te begeleiden in het behalen van hun persoonlijke doelen. De module biedt een overzicht van de gemaakte afspraken en geeft aan in hoeverre alles volgens de planning verloopt. Hier kunnen naar wens allerlei onderdelen aan worden toegevoegd, zoals het bijhouden van afwezigheid, verlofaanvragen en behoefte aan scholing.

De Deense Århus Universiteit is dit goal management systeem samen met People-xs als eerste aan het implementeren. De module zal hier gebruikt worden als PhD-planner waarin de onderzoeksvoortgang van promovendi wordt bijgehouden. Studenten kunnen hun voorstellen en planning indienen, waarna de begeleiders deze evalueren en desgewenst goedkeuren. Daarnaast zijn er verschillende administratieve processen in het systeem geïntegreerd, waardoor zaken als portfolio, studiepuntenoverzicht en verzuim makkelijk toegankelijk zijn en betrokken kunnen worden in de planning.

De goal management module is binennkort ook buiten het onderwijs beschikbaar. Voor ons nog maar het begin van alle mogelijkheden die People-xs op het gebied van talent management zal gaan bieden.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht