Industry Wire

Geplaatst door Goud Uberconnected

Goud Uberconnected ontwikkelt campagne Meest Toegankelijke Gemeente 2018

Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft Goud Uberconnected een activatiecampagne ontwikkeld, die moet leiden tot de verkiezing van de Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018. Onder het motto ‘Hoe vrij beweeg jij?’ roept de campagne iedereen op om te beoordelen in hoeverre zijn of haar gemeente toegankelijk is voor mensen met een beperking. De campagne wordt gecommuniceerd door middel van social media, actiewebsite, print, pr en free publicity.

“Gehandicapten ervaren nog te veel belemmeringen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving”, aldus Femke Halsema, voorzitter van de VGN. Om dit verder te agenderen worden mensen opgeroepen om de toegankelijkheid van hun gemeente te beoordelen via een online vragenlijst op www.mtg2018.nl. Aan de hand van een aantal stellingen ontstaat een ranglijst. De stellingen hebben onder andere betrekking op de toegankelijkheid van het gemeentehuis, openbaar vervoer, sportaccommodaties en de begrijpelijkheid van gemeentelijke brieven. De vijf meest toegankelijke gemeenten van deze ranglijst worden onderworpen aan een verdiepend onderzoek met een focus op de toegankelijkheid van het vinden van werk, een geschikte woning, het volgen van een opleiding en het kunnen meedoen aan vrijetijdsactiviteiten. Kort voor de Gemeenteraadsverkiezingen wordt de winnende gemeente bekend gemaakt.

De verkiezing is een initiatief van de campagne Nederland Onbeperkt en van Ongehinderd, een social enterprise die zich inzet voor een toegankelijker Nederland. “Met de verkiezing willen we gemeenten op een positieve manier aanspreken op het belang van een toegankelijke samenleving voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking”, vertelt Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht