Industry Wire

Geplaatst door GS1

GS1 en blockchain: de logische combinatie van betrouwbaarheid en veiligheid

Waar het ‘verzamelen’ van data steeds complexer wordt is veiligheid en betrouwbaarheid een eerste vereiste. Voor de Datapool van GS1, GS1 Data Source geldt dat net zo, zeker nu steeds meer producteigenschappen in de datapool zullen worden vastgelegd. Een geavanceerd concept als blockchain is gericht op het bewaken van die veiligheid en betrouwbaarheid.
Blockchain is het koppelen van data, zodat data meer controleerbaar wordt. Het databeheer wordt er veiliger en betrouwbaarder door. Veiliger doordat er geen data gewijzigd kunnen worden zonder dat dat door de rest van de keten gecontroleerd wordt. Betrouwbaarder doordat er geen fouten (bewust of onbewust) kunnen optreden doordat de keten zichzelf controleert.
Ruud Veltenaar zei tegen GS1 al dat blockchain het straks mogelijk maakt dat een consument kan bepalen of hij een biefstuk wel of niet wil kopen, omdat vanuit de productdata blijkt waar en hoe een koe is opgegroeid en wat hij heeft gegeten. Klinkt vergezocht? De behoefte is er, blijkt uit een persbericht van de WUR van 17 april: ‘Consument betaalt graag meer voor informatie over herkomst varkenshaasje’.
“Blockchain betekent de democratisering van data en consumenteninformatie”.
Het principe van blockchain is in de basis wellicht te vergelijken met de vervanging van het bankrekeningnummer door het IBAN
Data door de hele keten
Het principe van blockchain is in de basis wellicht te vergelijken met de vervanging van het bankrekeningnummer door het IBAN. Het rekeningnummer is nu een stuk langer (en lastiger te onthouden), maar als je nu één cijfer verkeerd aanslaat (of wilt veranderen) klopt het hele rekeningnummer niet meer en zal het systeem je attenderen op de fout. Alleen gaat het bij blockchain om veel meer dan achttien cijfers of letters.
De kans die blockchain biedt is dat data in een keten (die voorheen wellicht door slechts twee partijen werden gedeeld) straks door de hele keten, inclusief de consument kunnen worden geraadpleegd: democratisering van data-informatie. Die openbaarheid kan alleen als er een systeem is dat gerommel met de data uitsluit.
IBM en Microsoft met GS1 standaarden in de blockchain
Het vertrouwen in de combinatie van GS1 en blockchain werd vorig jaar al uitgesproken in een samenwerking van IBM en Microsoft met GS1, waarin de twee techreuzen afspraken om GS1-standaarden te gebruiken in hun blockchain-applicaties voor supply chain-klanten.
Alles draait eenvoudigweg om het uitwisselen van betrouwbare data
Jarenlang heeft de standaardisering door GS1 gezorgd voor goede afstemming van processen in de logistiek. Echter: na enkele jaren van voedselschandalen wordt er nu binnen ketens gekeken hoe met productdata kan worden voorkomen dat aanvoerlijnen worden gecorrumpeerd.
Tegelijk gaan consumenten steeds vaker vragen om inzicht in de herkomst van producten, is de voorspelling. Complexere, maar tevens betrouwbare data worden een vereiste. Niet voor niets is er een programma Datakwaliteit, zodat productinformatie in GS1 Data Source op orde moet krijgen én houden. Zoveel kan gezegd worden bij een Blockchain of de GS1 datapool: alles draait eenvoudigweg om het uitwisselen van betrouwbare data.
Blockchain in een food start-up
Dat blockchain niet iets is waar alleen grote concerns zich mee bezig houden blijkt uit een helder artikel van Neil Whippey, medeoprichter van Eat Grub, een klein Engels bedrijf in de foodsector. Whippey heeft, naast een klein productiebedrijf met een overzichtelijke hoeveelheid uit te sturen producten, een goede kennis van technische mogelijkheden. Doordat hij uitlegt hoe prettig het al is voor zijn kleine bedrijf om gebruik te kunnen maken van standaarden van GS1, geeft hij aan dat grote concerns en complexe sectoren als de zorg al lang niet meer buiten standaardisering kunnen.
RFID in de blockchain
Schandalen in de voedselsector (paardenvlees, babymelk) vragen om een supply chain waarin niet meer gefraudeerd kan worden met productdata en herkomstgegevens. En blockchain moet die oplossing bieden, aldus Whippey. RFID-tags waarmee niet geknoeid kan worden moeten een oplossing kunnen vormen om te komen tot betrouwbare supply chains.
RFID kan worden ingezet voor gebruiksvereisten, bijvoorbeeld temperatuurbewaking voor gekoelde of bevroren goederen, als bescherming van producten die verzegeld moeten blijven, of eenvoudiger worden ingezet als QR-code. Verschillende blockchain-bedrijven werken al met deze RFID-tags, stelt Whippey.
Overgang naar blockchain-toepassingen: langzaam proces
De overgang van bestaande ERP-technieken naar meer blockchain-toepassingen is overigens een langzaam proces. Er zijn bedrijven die momenteel die verbindingsslag maken van het koppelen van verschillende systemen.
“Supply chain blockchain is voor mij een van de snelst opkomende ontwikkelingen van de technologie op dit moment. De geboden oplossingen kunnen naadloos integreren met de huidige methodieken en het creëert voor veel partijen voordelen zonder al te veel gedoe”, aldus Whippey.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht