Industry Wire

Geplaatst door Deliveroo

Helft Nederlandse millennials wil meer flexibiliteit in hun werk

54% van de millennials, geboren tussen 1980 en 2000, vindt de mogelijkheid om de eigen werkuren te kunnen bepalen belangrijk tot zeer belangrijk bij de start van een nieuwe baan. Ruim de helft (53%) geeft bij hun werk de voorkeur aan meer flexibiliteit om de eigen uren te bepalen en in mindere mate sociale zekerheid. Dit wanneer gevraagd wordt naar hoe belangrijk zij flexibiliteit in relatie tot zekerheid vinden. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 millennials door onderzoeksbureau Motivaction.

“Voor ons is dit de bevestiging dat we met onze manier van werken een grote groep millennials weten aan te spreken,” aldus Stijn Verstijnen, directeur Deliveroo Nederland. “We zijn blij dat we werk aanbieden dat in lijn is met wat een toenemend aantal mensen in Nederland wil. We bieden Deliveroo-bezorgers met deze bijbaan de mogelijkheid om flexibel te werken en zelf te kiezen wanneer, waar en hoe lang ze werken. Dit tegen goede verdiensten, zodat ze hun werk kunnen combineren met bijvoorbeeld hun studie en tijd voor hun familie en hobby’s.”

Bijbaan versus volwaardige baan

Flexibiliteit staat hoger op de agenda bij de keuze voor een bijbaan dan bij een fulltime baan, wanneer respondenten gevraagd wordt naar hun voorkeuren. Bij de keuze voor een bijbaan vinden millennials de locatie (dichtbij) (46%), goede verdiensten (46%), leuk en afwisselend werk (35%) en flexibel werkschema (33%) het meest belangrijk, bij de keuze voor een ideale baan staan de verdiensten en een de goede balans tussen werk en privé hoger op de agenda.

Keuze voor een bedrijf

Wanneer millennials gevraagd wordt aan te geven welke factoren de meeste invloed hebben bij hun keuze voor een bepaald bedrijf, dan geeft 39% van hen aan dat de mogelijkheid om hun uren flexibel in te delen de meeste invloed heeft op de keuze voor een bepaald bedrijf. 30% geeft aan dat het aanbod van sociale voorzieningen invloed heeft. Bij de keuze voor een specifieke baan geeft 54% aan dat het belangrijk tot zeer belangrijk is om eigen werkuren te kunnen kiezen. Verstijnen: “Naast de flexibiliteit en goede verdiensten die belangrijk zijn voor deze generatie hebben wij voor alle bezorgers twee gratis verzekeringen geactiveerd: voor ongevallen en aansprakelijkheid. Wij zouden graag meer mogelijk maken voor zelfstandigen, zoals hulp bij administratie en trainingen.”

De stad versus regio

Opvallend is dat bij het zoeken van een bijbaan in de grote stad het hebben van een flexibel werkschema hoger wordt gewaardeerd (39%) versus overall (33%). Als we specifiek kijken naar millennials in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dan vinden zij een flexibel werkschema (44%) en goede verdiensten (47%) het belangrijkste bij het kiezen van een bijbaan. Ook bij de keuze om bij een bepaald bedrijf te gaan werken, heeft de mogelijkheid om je uren zelf flexibel in te delen de grootste invloed (47%) op mensen in die drie steden. Vooral in grote steden is men erin geïnteresseerd om voor een platformbedrijf te werken (56%), wellicht door de zichtbaarheid van platformbedrijven in steden zoals Haarlem, Delft, Tilburg en Arnhem.

Voor 63% (versus 54% overall) van de respondenten uit kleine steden is de mogelijkheid om eigen werkuren te kiezen belangrijk of zeer belangrijk. Bij de ideale baan in een dorp is vooral de balans tussen werk en privé belangrijk (41%, versus 33% overall).

Impact technologie op werk

31% van alle respondenten vindt dat technologie een positieve impact heeft op werk. Opvallend is dat significant meer werkende Millenials denken dat technologie een positieve impact heeft op werk, dan de mensen die nog nooit gewerkt hebben (57% van de mensen die parttime werken versus 18% van de mensen die nooit gewerkt hebben). Mogelijk speelt de (positieve) ervaring met de inzet van technologie daarbij een rol. Bij de vraag of men het eens is met stelling dat de inzet van technologie werkmogelijkheden creëert, is in grote steden 42% het eens of zeer eens – in een dorp is dat 34%.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht