Industry Wire

Geplaatst door FBD

Helft werkenden denkt dat bedrijven in financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden

Eén derde gelooft dat de wet door financiële bedrijven vaker wordt overtreden dan door organisaties uit andere sectoren

Almelo, 28 maart 2019 – 52,8 procent van de werkende Nederlanders is van mening dat hun collega’s in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. Dat blijkt uit onderzoek van financieel detacheerder FBD onder 1032 respondenten. Ook denkt 33,3 procent van de beroepsbevolking dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in andere sectoren.

Een reden voor dit soort overtredingen zou de grote concurrentie tussen de financiële dienstverleners kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat 31,1 procent van de werkende Nederlanders van mening is dat meer concurrentie in de financiële sector ertoe leidt dat organisaties zich minder aantrekken van wet- en regelgeving.

“Concurrentie mag echter nooit een reden zijn om niet te voldoen aan wet- en regelgeving“, zegt Henk Kelder, algemeen directeur van FBD. “Sinds de crisis is er steeds meer aandacht voor wet- en regelgeving en het toezicht hierop binnen de financiële sector. Als bedrijven hier geen budgetten voor vrij maken, leidt dit onherroepelijk tot nóg hogere kosten op de lange termijn. Kijk maar naar de boetes en schikkingen binnen de bankensector van de laatste tijd: die lopen op tot honderden miljoenen euro’s. Met name kleine financiële instellingen die hier niet op tijd mee aan de slag zijn gegaan lopen het risico dat zo’n schikking het einde van het bedrijf betekent.”

Niet alleen concurrentie leidt financiële instelling af van het voldoen aan wet- en regelgeving. Ook de hang naar winst zou weleens van invloed kunnen zijn op het tekortschietende karakter van compliance in de financiële sector. In de perceptie van werkend Nederland is dit zeker het geval. Maar liefst 54,2 procent van de ondervraagden is namelijk van mening dat organisaties in de financiële sector winst maken belangrijker vinden dan het volgen van bestaande wetten en regels. Voor mannen geldt dit met 61,8 procent meer dan voor vrouwen, met 45,2 procent. Werkenden van zestig jaar en ouder zijn met 68,1 procent het meest sceptisch over de drijfveren van financiële instellingen.

Op deze oudere werkenden lijken schandalen in de financiële wereld, zoals de schikking van 775 miljoen euro die het OM recent trof met ING, de grootste negatieve invloed te hebben. Dit doet het imago van banken en andere financiële instellingen, dat al een flinke knauw kreeg door de laatste crisis, weinig goeds. “Door de verschillende witwasschandalen heeft de financiële sector opnieuw een behoorlijke deuk opgelopen. Om het vertrouwen van het publiek niet verder te beschamen zouden financiële instellingen nog duidelijker moeten maken wat ze allemaal al doen aan compliance,” aldus Kelder. “Er gebeurt gelukkig al veel, maar het moet en kan nog veel beter.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van FBD onder 1032 werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder. Bij de selectie van de respondenten is rekening gehouden met een representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie en opleiding. Bij het beantwoorden van de stellingen konden respondenten per stelling aangeven of deze wel (ja) of niet (nee) of weet niet voor ze geldt.

Over FBD
Sinds 2000 werft en detacheert FBD interim-professionals en -managers in finance. FBD is partner in business van toonaangevende Nederlandse bedrijven. Ook heeft het bedrijf de FBD Academie opgericht, dat opleidingsprogramma’s voor hoogopgeleide financieel professionals biedt.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht