Industry Wire

Geplaatst door SIDN

ICANN schakelt naar een andere versnelling voor nieuwe extensies

Wie een nieuwe domeinnaamextensie wilde aanvragen moest geduld hebben. Afgelopen jaren was de voortgang op dit dossier zonder meer moeizaam. Mede door COVID-19 (dat fysieke conferenties onmogelijk maakte) kwam ICANN nauwelijks vooruit. Des te verrassender was daarom de mededeling van het ICANN-bestuur tijdens ICANN 76 in Cancun: voor 1 augustus 2023 moet er een plan met concrete data voor de nieuwe aanvraagperiode liggen. Binnen de ICANN-gemeenschap wordt er daarom hardop gespeculeerd over nieuwe extensies vanaf 2025. Vanwaar deze ommezwaai?

Bedreigingen voor rol ICANN
De afgelopen tijd groeide binnen de internationale gemeenschap de onvrede over de trage voortgang van het proces bij ICANN. Niet alleen op het gebied van nieuwe internetextensies, maar ook op het gebied van abusebestrijding, privacy en andere zaken, kwam de organisatie maar moeizaam tot een besluit. Het gevolg was dat steeds meer partijen keken naar alternatieven: regeringen maakten eigen wetgeving en nieuwe extensies openden in zogenaamde ‘alternative roots’ waar men op basis van de blockchain domeinnamen kon registreren. Beide ontwikkelingen zijn een potentiële bedreiging voor de rol van het multistakeholdermodel, dat streeft naar consensus.
Nog veel vragen onbeantwoord
Het bestuur legt met haar besluit daarbij veel druk op de commissies en experts die de openstaande vragen voor een nieuwe ronde moeten beantwoorden. Dat zijn er op dit moment 38, weergegeven in een scorecard. Het gaat daarbij vooral om procedurele kwesties, maar ook over gevoeligere onderwerpen zoals abusebestrijding en afgesloten toplevels (zogenaamde Closed TLDs). De verwachting was dat ICANN pas met een planning zou komen nadat deze items opgelost zijn, waardoor er nauwelijks tijdsdruk op zat. Dat verandert nu.

Overige topics: abusebestrijding en toegang tot houdergegevens
matie
Los van de nieuwe ronde kwamen er in Cancun ook 2 andere hete hangijzers ter tafel: een strengere regeling voor abusebestrijding en toegang tot houdergegevens. Voor abusebestrijding is ICANN in onderhandeling met de registrars. Goede abusebestrijding vergt soms toegang tot de houdergegevens, wat vaak in strijd is met privacywetgeving zoals de AVG in Nederland. ICANN streeft nu naar een oplossing waarbij je via hen een dataverzoek kunt indienen. De registrar toetst dan op basis van lokale wetgeving of het verstrekken van die gegevens onder de wet van het betreffende land is toegestaan. ICANN gaat dit als een pilot voor 2 jaar uitvoeren. Na deze pilot evalueert de organisatie of de doelen die hiervoor gesteld zijn gehaald worden Deze ‘Agile’-aanpak is nieuw voor ICANN en brengt versnelling op dit onderwerp.’
Meeting in Hamburg
Al deze onderwerpen en de plotselinge versnelling beloven veel voor ICANN 78 in Hamburg, Duitsland, die dit najaar van 21-26 oktober plaatsvindt. Relatief in de buurt dus. Voor partijen in Nederland die geïnteresseerd zijn in het aanvraagproces, kan het daarom handig zijn deze data vrij te houden in de agenda.

 

 

 

 

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht