Industry Wire

Geplaatst door INDICA

INDICA, specialist in datamanagement-software met 9%-obligatielening naar NPEX-beurs

IT-onderneming INDICA, ontwikkelaar van intelligente datamanagement-software waarmee bedrijven en instellingen hun systemen snel en efficiënt kunnen doorzoeken, opschonen en schoonmaken, maakt de sprong naar de online NPEX-effectenbeurs voor middelgrote mkb-ondernemingen.

INDICA schrijft een obligatielening uit met een looptijd van vijf jaar en betaalt aan beleggers een jaarlijkse rente van 9%. Met de opbrengst van maximaal €2 miljoen verwacht de directie de komende jaren fors te kunnen groeien.

De INDICA-software, die het Hilversumse bedrijf in eigen huis ontwikkelde, stelt bedrijven en instellingen in staat om documenten in de steeds verder uitdijende databases te vinden dankzij een intelligente zoekmachine. In de praktijk blijkt dat bij veel organisaties en instellingen de helft van het aantal documenten in de systemen overbodig is, maar dat die uit voorzorg niet worden verwijderd.

De INDICA-software kent legio toepassingen op het terrein van datamanagement. De software wordt gebruikt om bestanden op te schonen, zoals vereist in verband met de strenge privacyregelgeving voor bedrijven en instellingen op basis van het wettelijk vastgelegde AVG-beleid.

Daarnaast is INDICA een belangrijk hulpmiddel tijdens eDiscovery-onderzoeken. Toezichthouders, accountants en overheden moeten in het kader van een grondig documenten onderzoek in korte tijd stukken boven water zien te krijgen en presenteren. Overheidsinstellingen die vallen onder de Wet Open Overheid (WOO), de opvolger van de WOB, gebruiken hiervoor de software van INDICA.

Volgens directieleden Pieter Scherpenhuijsen en Elmar Pigeaud zijn er volop kansen om de INDICA-software in binnen- en buitenland te vermarkten. ,,We lopen momenteel tegen de grens van onze capaciteit aan. Groei is zeer goed realiseerbaar, maar dan moeten we meer experts opleiden die projecten kunnen begeleiden. We gaan sales, marketing en support versterken met de opbrengst van de obligatielening”, aldus Scherpenhuijsen.

Onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Tweede Kamer behoren tot de gebruikers van de INDICA-software.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht