Industry Wire

Geplaatst door VOOROP©

Innovatief concept waarmee bewust en veilig rijgedrag de premie van de autoverzekering gaat bepalen

VOOROP© is een nieuwe autoverzekering die het rijgedrag van de bestuurder registreert. Automobilisten die bewust en veilig rijden verdienen daarmee aan het eind van het jaar een extra korting op hun verzekeringspremie.

Pay How You Drive, zoals de verzekeringstechniek ook wordt genoemd is vorig jaar in Nederland reeds in pilot vorm geïntroduceerd. Direct won deze start-up, onder de naam Fairzekering, meerdere innovatie prijzen. VOOROP© is het doorontwikkelde concept en is vanaf nu eenvoudig bereikbaar voor het grote publiek door een samenwerking met Nationale-Nederlanden en verzekeringsvergelijkingssite Independer.

Hoe het werkt

Bij het afsluiten van een autoverzekering bij VOOROP© ontvangen automobilisten een zogenoemde ‘Chipin-stekker’. Dit is een stekker die de automobilist eenvoudig zelf in zijn auto plaatst, vervolgens haalt de stekker informatie op over het rijgedrag van de automobilist. Door middel van telematica worden deze gegevens vertaald in eenvoudige leesbare online rapportages. De rapportages maken inzichtelijk, met behoud van privacy, hoe hard je rijdt, remt en optrekt gekoppeld aan tijdstip en locatie. Op basis van het gemeten rijgedrag scoort men plus- of minpunten. Aan het eind van het jaar resulteren de plussen of minnen in een correctie op de kortingsladder.

VOOROP© is een persoonlijke verzekering waarbij de privacy van de bestuurder gewaarborgd is. Buiten de bestuurder heeft niemand inzage in de persoonlijke data. Daarnaast heeft de bestuurder altijd de gelegenheid om zijn rijgegevens te wissen, waarna de data wordt ontkoppeld van de gegevens van de auto.

Doel

Uit vooronderzoek blijkt dat automobilisten zich bewuster zijn van hun rijgedrag en zich beter aan de verkeersregels houden als hun rijgedrag wordt gevolgd. Het gevolg is meer verkeersveiligheid en een daling van de schadelast. Pay How You Drive stimuleert op een klantvriendelijke manier bewust en veilig rijgedrag. Daarnaast ontvangen rijders tips voor het besparen van brandstof en voor het onderhoud van de auto, bijvoorbeeld als de accu bijna leeg is.

VOOROP©

VOOROP is een nieuw initiatief van RISK Verzekeringen in samenwerking met Nationale-Nederlanden. Hiermee willen beide partijen met deze nieuwe autoverzekering een trend zetten. Met VOOROP© wordt het concept van Pay How You Drive breed uitgerold in Nederland. Peter Schokker van RISK Verzekeringen zegt hierover: “Eigenlijk wordt autorijden op deze manier veel eerlijker, persoonlijker en voor goede rijders goedkoper en leuker”.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht