Industry Wire

Geplaatst door Digibiz | wij zijn online marketing

Interactieve touchscreen zuilenvoor Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant

‘s-Hertogenbosch, 12 juli 2010 – Vanuit verschillende partijen bestaat de behoefte om ’s-Hertogenbosch via een eigentijdse en creatieve benadering te ‘vermarkten’. Dit heeft geleid tot Triple i. Een omvangrijk programma, waarbij informatie in een innovatief proces leidt tot inspirerende output. Deze aanpak is uniek in Nederland. Relevante content wordt voortaan verzameld in één centrale database. Van daaruit is het vervolgens mogelijk om op diverse plaatsen toeristische bezoekers – maar ook inwoners – te informeren via interactieve informatiezuilen. In een later stadium zullen ook ‘urban screens’, digitale bebording langs invalswegen, mobiele telefonie en websites gebruik gaan maken van de gegevens uit de centrale databank.

In nauwe samenwerking met de Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant en diverse andere partijen heeft Digibiz het eerste resultaat van dit project opgeleverd. In de vorm van een publiek toegankelijke informatiezuil met interactieve touchscreen bediening. De eerste informatiezuil is op 1 juli jl. officieel onthuld en in gebruik genomen in het Noordbrabants Museum te ‘s Hertogenbosch. De lancering werd verzorgd door Rein de Laat, directeur Regio VVV en Bert Pauli, wethouder Economische Zaken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Met de ingebruikname van deze eerste van in totaal 10 informatiezuilen, wordt een langgekoesterde wens – om meer inhoud te geven aan het begrip gastvrijheid voor bezoekers én inwoners – bewaarheid. De zuilen zullen worden geplaatst op publieke locaties. Ze leveren op die manier een bijdrage aan de stimulering van combinatie- en herhalingsbezoek. Informatie wordt gratis verstrekt aan de gebruikers. Vanaf 1 juli zijn ruim 300 – voor de stad relevante – adressen beschikbaar via de informatiezuil. Dat zijn gegevens van belangrijke leveranciers, zoals musea, vaartochten, restaurants, evenementen, maar ook culturele- en aan sport gerelateerde instellingen.

DE ROL VAN DIGIBIZ
Digibiz heeft samen met partners deze touchscreen-zuilen ontwikkeld. Ze zijn volledig geïntegreerd met narrowcasting software. En kunnen dus centraal én decentraal via één Content Management Systeem worden onderhouden. Digibiz tekende voor het complete (interaction) design en de front-end ontwikkeling in Flash. En daar zijn we trots op.

Wij zijn Digibiz. Wij zijn online marketing.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht