Industry Wire

Geplaatst door OpOrde

Jeroen Lugte Lanceert OpOrde 2.0

Jeroen Lugte en Rick van der Hel kwamen in 2013 met ‘Op Orde’, software voor de administratieve verwerking van informatie voor organisaties. In 2016 is de werkomgeving veranderd en daarmee verandert ook de Op Orde software. In een snel veranderende samenleving is het van belang dat platformen niet statisch zijn, maar mee veranderen. Om deze reden presenteert Jeroen Lugte ‘Op Orde 2.0’.

Over Op Orde

Op Orde verwerkelijkt het idee van het kantoor op straat. De software werkt aan de hand van een door de backoffice aangestuurde applicatie. De backoffice ontvangt en verwerkt de informatie die een medewerker (op locatie) invoert. Beiden werken nauw samen met een informatieomgeving en resourceomgeving. De informatieomgeving genereert informatie en kenmerkt zich door administratieverwerking. De laatstgenoemde omgeving legt de autorisatie vast van de systemen binnen Op Orde. ‘Op deze wijze wordt ‘binnen’ met ‘buiten’ gecombineerd’, aldus Lugte.

Nieuw

Een grote verandering in de software van Op Orde ligt in de ToDo app. Deze app verbindt de communicatie tussen de kantooromgeving en de buitenomgeving. Sinds 2016 is de applicatie nog flexibeler. Passend bij het feit dat een groot aantal opdrachten in delen wordt afgewerkt, worden onafgemaakte opdrachten automatisch in de ToDo app geplaatst. Daarnaast kunnen ‘later verdergaan’-opdrachten worden verborgen om het overzicht te behouden in openstaand werk. De filteroptie kan daarnaast sinds 2016 worden gefaciliteerd voor het uitvoeren van andersoortige activiteiten die op verschillende momenten moeten worden uitgevoerd. De filter wordt eenvoudig toegepast door het typen van trefwoorden. Na het afmaken van een opdracht, gaat de applicatie automatisch terug naar het ToDo-overzicht.

Ook de kaartfunctionaliteit is verder verbeterd. Lugte: ‘helaas liet de praktijk zien dat veel devices locatie niet altijd goed of snel bepalen’. Om dit probleem te overkomen heeft de applicatie nu een optie om snel opnieuw de locatie te bepalen. De kaart is daarnaast gekoppeld aan de filter in de ToDo applicatie. Na het toepassen van een filter ziet de medewerker deze nu ook op de kaart.

De mogelijkheden tot personalisatie zijn verbeterd in meerdere functies; aan de lay-out van de applicatie kan een bedrijfseigen uitstraling worden gegeven en bedrijven hebben meer device-keuze omdat de Op Orde software naast Android en iOs nu ook Windows Tablet ondersteund.

Allerlaatst zijn er verschillende functies uitgebreid met betrekking tot aansturen vanuit de backoffice. Er kunnen taken door kantoor worden uitgezet naar medewerkers in de buitendienst, er is een mogelijkheid tot grootschalige verzending van documenten en er kan nu feedback worden toegevoegd aan een afgeronde zaak.

Jeroen Lugte

Jeroen Lugte is medeoprichter van Op Orde BV. Hij heeft meer dan dertig jaar ervaring in de publieke sector. Lugte werkte in bestuurlijke functies bij de Rijksbelastingdienst en Gemeente Rotterdam. Lugte zag hoe informatietechnieken binnen organisaties veelal achterliepen waardoor medewerkers met veel administratieve rompslomp werden opgezadeld. Op Orde BV is daarop zijn antwoord.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht