Industry Wire

Geplaatst door Greenberry

Jeugdhulpinstellingen aan de slag met nieuwe Feelee app om mentale weerbaarheid jongeren te stimuleren

Vandaag starten de eerste proeftuinen waarbij professionals van jeugdhulpinstellingen Levvel en Triade Vitree de nieuwe app Feelee inzetten in hun behandeling. Feelee is ontwikkeld met jongeren, wetenschappers, ontwerpers en behandelaars om beter zicht te krijgen op hoe jongeren zich voelen. De proeftuinen hebben als doel te leren hoe de app jongeren helpt bij het krijgen van inzicht in hun emoties, wat vervolgens bijdraagt aan het vergroten van hun mentale weerbaarheid.

Er zijn op dit moment ruim 400.000 jongeren die in contact staan met jeugdhulp en het aantal jongeren dat last heeft van mentale klachten neemt jaarlijks toe. Deze stijging is ook zichtbaar in de toenemende vraag naar jeugdhulp, maar door het tekort aan budgetten nemen de wachtlijsten juist toe. Dit is een groeiend maatschappelijk probleem, voor jongeren, hun omgeving en de jeugdhulp. Mentale gezondheid start met bewustzijn van je emoties. Om jongeren te helpen met het verkrijgen van inzicht in hun emoties ontwikkelden innovatienetwerk Garage2020 en ontwerpbureau Greenberry de nieuwe Feelee app.

Wachttijd nuttig benutten
De eerste versie van de app is sinds eind april beschikbaar voor alle jongeren als gratis download in de appstores en wordt gelanceerd met proeftuinen in de jeugdhulp bij jeugdhulporganisaties Levvel en TriadeVitree. Liset van der Glas, psycholoog en team coördinator binnen het Wachtlijstteam van Levvel: “De wachttijden in de jeugd-GGZ zijn lang en worden vaak niet benut. Dat is zonde. Door in de wachttijd gebruik te maken van slimme apps zoals Feelee, kunnen jongeren op een laagdrempelige manier zelf al aan de slag. Het zou mooi zijn als dit altijd een onderdeel zou zijn in de wachttijd. Zo maak je van een wachttijd een nuttige tijd.”

Inzicht in gevoelens en gedrag
De Feelee app richt zich op jongeren van 14-18 jaar die in contact staan met jeugdhulp. In de app leggen jongeren dagelijks vast hoe ze zich voelen met behulp van vijf korte vragen die beantwoord worden door middel van emoji’s. Daarnaast leest de app passieve data uit de telefoon: het aantal gezette stappen en uren slaap. De gerapporteerde emoties en de data van het gedrag worden per dag in een dashboard op de telefoon weergegeven. Dit overzicht kan gebruikt worden in gesprekken met hulpverleners en door jongeren zelf om inzicht te krijgen in hun gemoedstoestand en het effect van gedrag hierop. Erwin Pfeiffer, programmamanager zorgtechnologie & innovatie bij Triade Vitree, vertelt waarom Triade Vitree start met deze proeftuin: “Feelee is voor ons een mooi voorbeeld van ondersteunende digitalisering in de zorg. De behandeling van jongeren vindt veel nog fysiek plaats terwijl zij een online leven leiden. Door deze twee werelden met Feelee aan elkaar te verbinden hopen we betere resultaten te behalen in de behandeltrajecten.”

Onderzoek als uitgangspunt
Eerder onderzoek en haalbaarheidsstudies tonen de potentiële meerwaarde van de Feelee app aan: het kan de motivatie voor behandeling vergroten doordat jongeren op laagdrempelige wijze hun emoties kunnen uiten. Tevens zijn de resultaten uit een eerdere pilot met een prototype van de app in de forensische jeugdhulp veelbelovend: jongeren zijn blij dat ze via een app hun gemoedstoestand weer kunnen geven en dat behandelaars dit benutten in hun wekelijkse contacten. Voor verdere doorontwikkeling van de app tot een effectieve toepassing wordt onderzoek in de vorm van proeftuinen gedaan.

Samenwerking voor maatschappelijke impact
Sinds 2021 zijn Garage2020 en Greenberry gezamenlijk eigenaar van Feelee. Met de lancering van de app en de eerste pilot hebben de partners een eerste gezamenlijke mijlpaal behaald.

Alain Dujardin, creatief directeur en partner bij Greenberry: “Om impact te maken heb je een lange adem nodig. We willen dan ook als bureau investeren in digitale producten waar we in geloven. Deze samenwerking is uniek en we gaan er vol voor om met Feelee de mentale gezondheid van jongeren echt te verbeteren.”

Levi van Dam, orthopedagoog en landelijk kwartiermaker bij Garage2020: “We hebben een lange termijn visie voor Feelee waarin de app jongeren en therapeuten faciliteert in een on demand dienstverlening. In de toekomst is de app in staat om jongeren aantrekkelijke op maat tips en suggesties te bieden waarmee zij zelf hun mentale weerbaarheid kunnen vergroten.”

Naast de kernpartners zijn betrokken: het Centrum voor Wiskunde en Informatica, TU Delft, het Amsterdam UMC, de UvA en EUR als onderzoekspartners. T-Mobile Futurelab, MIND, Trimbos en Zilveren Kruis ondersteunen met de onderzoekspartners een subsidieaanvraag bij NWO voor meerjarig wetenschappelijk onderzoek. Als praktijk partners zijn diverse zorgorganisaties, gemeenten en scholen betrokken; onder andere Triade Vitree, Levvel, Combinatie jeugdhulp, gemeente Utrecht & ROC Midden Nederland.

Links
iOs app: https://apps.apple.com/nl/app/feelee/id1607058531
Android app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greenberry.feelee&gl=NL
Website: https://www.feelee.nl/
Greenberry: https://www.greenberry.nl/
Garage2020: https://www.garage2020.nl/
Levvel: www.levvel.nl
TriadeVitree: www.triadevitree.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht