Industry Wire

Geplaatst door Kennisbank Data Exchange

KENNISBANK DATA EXCHANGE VAN START

Na een zorgvuldige voorbereiding gaat op 4 oktober 2022 de Kennisbank Data Exchange live. De Kennisbank is een initiatief van het standaardisatie instituut SIVI en de Stichting Contactgroep Automatisering.

Gemak en lagere kosten door snelle en juiste beschikbaarheid van informatie
Verzekeraars, Gevolmachtigden, Adviseurs en softwareontwikkelaars hebben met de Kennisbank vanaf 4 oktober één centrale plaats waar zij informatie kunnen vinden die betrekking heeft op meerdere thema’s rond datauitwisseling.

Waar in het recente verleden automatiseringsbedrijven alle software “van kop tot staart” zelf ontwikkelden, is de ontwikkeling nu dat men automatiseringstoepassingen samenstelt uit componenten van verschillende softwarebedrijven uit de hele wereld.
Wanneer men bij de ontwikkeling van een geautomatiseerde toepassing gebruik gaat maken van componenten van verschillende leveranciers, dan is het essentieel dat de specificaties van deze componenten tot in detail bekend zijn en dat zoveel mogelijk sprake is van gestandaardiseerde protocollen waardoor de verschillende componenten goed met elkaar kunnen communiceren.

Kennisbank is in de kern een modulair opgezette Verwijsindex
De Stichting Contactgroep Automatisering en het standaardisatie instituut SIVI besloten ruim twee jaar terug een openbare Kennisbank Data Exchange voor financiële dienstverlening te ontwikkelen. Deze kennisbank geeft inzicht in de verschillende thema’s die samen een goed werkend digitaal ecosysteem van financiële diensten vormen. De thema’s zijn Databronnen, Toegang, Transport, Gegevensstandaarden en Services. Door toelichtingen per thema, over bijvoorbeeld wetgeving en onderliggende principes, krijgt de gebruiker meer inzicht wat nodig is voor adequate data uitwisseling. De gebruiker van het ecosysteem krijgt eveneens overzicht van en inzicht in de beschikbare leveranciers door objectieve informatie en moet zelf eventueel conclusies trekken welke oplossing het meest geschikt is. De kennisbank bevat veel verwijzingen naar websites, rapporten, papers, standaarden, overzichten en kent een uitgebreide begrippen- en afkortingenlijst.

Borging van compleetheid, correctheid en objectiviteit
Peter Mols, directeur SIVI: “Geautomatiseerde processen zullen in onze branche alleen maar belangrijker worden. Als standaardisatie instituut voor de financiële sector zien wij het als onze taak om te bevorderen dat de markt kan beschikken over toegevoegde waarde en kennis van standaarden waardoor onderlinge uitwisseling van gegevens snel en tegen lage kosten kan plaatsvinden.

De Kennisbank Data Exchange zien wij als een belangrijk instrument om tijdens de ontwikkelingsfase van automatiseringstoepassingen adequate keuzes te kunnen maken. Onze rol bij deze Kennisbank is om te borgen dat de informatie inhoudelijk compleet, correct en objectief is. Gebruikers van de Kennisbank Data Exchange moeten daarop kunnen vertrouwen. Zij kunnen zelf ook content aandragen. Hiermee anticiperen wij op snelle marktontwikkelingen”.

Eerste belangrijke stap
Michael Mackaaij, voorzitter van de Stichting Contactgroep Automatisering, CGA: “Met deze Kennisbank hebben wij een eerste belangrijke stap gezet. In de komende tijd zullen wij met een groot aantal partijen deze Kennisbank Data Exchange verder met relevante informatie vullen. Wij verwachten dat beslissers, adviseurs van beslissers en ontwikkelaars bij marktpartijen die toepassingen ontwikkelen voor Data Exchange rond financiële dienstverlening deze informatie steeds vaker een rol zullen laten spelen in het beslisproces bij de ontwikkeling van automatiseringstoepassingen.

De informatie zal voor alle professionele partijen beschikbaar zijn. Op deze wijze zal de Kennisbank Data Exchange bijdragen aan een verdere versnelling van de digitalisering van de financiële sector. De Kennisbank Data Exchange is benaderbaar via www.dexc.nl”

Over SIVI:

Kennis- en standaardisatie-instituut voor de financiële dienstverlening
De wereld is in de ban van disrupties en innovaties. Elke dag zien we weer nieuwe dingen, zijn er nieuwe toepassingen, nieuwe vindingen, die potentieel de wereld op z’n kop zetten. In de digitale economie lijkt alles mogelijk. Is het niet vandaag, dan zeker morgen. Maar hoe zorgen we ervoor dat wat technologisch kan, in de praktijk ook echt werkt?

SIVI ontwikkelt en beheert standaarden voor digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening, met extra aandacht voor de verzekeringsindustrie, verzuimsector en de pensioenbranche. Onafhankelijk en deskundig. Gebaseerd op inzichten om kosten te verlagen en waarde toe te voegen. Inzichten die verder reiken dan de standaarden alleen. SIVI analyseert trends, onderzoekt de impact van nieuwe technologieën en inspireert alle ketenpartners om samen nieuwe stappen te zetten. Dat krijgt zijn weerslag in papers, seminars en trainingen voor managers en medewerkers uit de hele keten, zoals aanbieders, intermediaire partijen en leveranciers. Vanuit het geloof dat vernieuwing pas waarde krijgt als je het in de keten vlekkeloos kunt toepassen.
SIVI brengt ketenpartners samen om digitaal verkeer voor de sector en de klant (consument en ondernemer) te laten werken. De klant, die steeds hogere eisen stelt aan gemak, zekerheid en veiligheid. En die ‘vertrouwen’ tegenwoordig met hoofdletters schrijft. Het succesvol bedienen van de digitale klant vraagt om de eenduidigheid van standaarden en de inspiratie van nieuwe mogelijkheden. SIVI helpt de financiële dienstverlening om beide te bieden.

SIVI – Digitale toekomst, kennis van nu.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht