Industry Wire

Geplaatst door Affiliate Academy

Meer dan 3000 affiliate programma’s in Nederland

De website Affiliate Academy heeft onderzoek gedaan naar de affiliate markt in Nederland. Er is onderzocht hoeveel affiliate programma’s er actief zijn in Nederland. Daarnaast is er gekeken binnen welke branches de meeste programma’s lopen.

Opzet onderzoek
Er is binnen de systemen van de grote netwerken gekeken naar het aantal Nederlandse affiliate programma’s. De affiliate netwerken verdelen de programma’s in branches / categorieën. Voorbeelden van categorieën zijn reizen, financieel, shopping, telecom. Aangezien er geen omzet gegevens publiek worden gemaakt is er gekeken naar het aantal programma’s per categorie. Er kan geen informatie worden gedeeld (op basis van data) binnen welke branches de hoogste omzetten worden behaald.

Resultaten onderzoek
In Nederland zijn bij de grote 4 netwerken in totaal 3131 affiliate programma’s actief. Uit dit onderzoek is gebleken dat het affiliate netwerk met de meeste programma’s Tradetracker is. Bij Tradetracker staan in totaal 1760 affiliate programma’s live. Als er wordt gekeken naar de categorieën zien we dat de branches Reizen en Mode het grootst zijn. Je kan hieruit concluderen dat er veel spelers actief zijn binnen deze twee markten en dat affiliate marketing een belangrijk kanaal is om aan nieuwe klanten te komen.

Bekijk de resultaten van het volledige affiliate onderzoek via de volgende link: Onderzoek Affiliate Programma’s Nederland

Binnen welke markten wordt het meeste omgezet?
Zoals aangegeven is er geen data over de affiliate markten waar het meeste wordt verdiend. Het is echter algemeen bekend dat de branches Reizen, Verzekeringen, Telecom en Energie groot zijn binnen affiliate marketing. Dit komt onder andere door een grote doelgroep in combinatie met een hoge affiliate commissie.

Over Affiliate Academy
Affiliate Academy is een initiatief van Thijs Wolters van Wolters Internet Marketing. Het doel van de website is om zo volledig en onafhankelijk mogelijke informatie te delen over alle ins en outs rondom affiliate marketing. De website is geschreven voor zowel een affiliate als een adverteerder. Er zijn inhoudelijke blogs te vinden, daarnaast zullen er op termijn e-books en e-learnings worden verkocht.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht