Industry Wire

Geplaatst door TU/e

Middelbare scholieren proeven aan ingenieursonderwijs

De ontwikkeling van het 4TU.VO platform gaat van start, een online onderwijsplatform voor het voortgezet onderwijs van de vier TU’s.

De komende vijf jaar bouwen de vier Technische Universiteiten aan een online onderwijsplatform voor het voortgezet onderwijs (VO). De middelbare scholier ervaart via digitale lesmodules het kenmerkende onderzoeken en ontwerpen van het ingenieursonderwijs. Het platform is een initiatief van de vier TU’s in samenwerking met het voortgezet onderwijs.

INGENIEURSAANPAK
Het platform 4TU.VO bereidt leerlingen voor op het ingenieursonderwijs door middel van uitdagende en vakoverstijgende lesmodules waarin leerlingen veelal in teamverband technische uitdagingen oplossen. De vier TU’s kunnen met de actuele kennis die zij gezamenlijk in huis hebben, inspringen op de behoefte van docenten aan actuele lesstof die de lesboeken vaak niet bieden. Voor elk onderwerp wordt een verhaal passend bij de belevingswereld van de leerlingen aangeboden. De ontwikkeling zal gebeuren in samenwerking met Ondernemerscollectief De Brouwerij.

Ook de ontwikkeling van het platform zelf zal volgens de ingenieursaanpak van de vier TU’s gedaan worden. De ontwikkeling is daarom iteratief opgezet en biedt ruimte aan voortschrijdend inzicht. Deze aanpak zorgt in vijf jaar voor een volwassen platform dat goed aansluit bij de wensen van het voortgezet onderwijs. Volg het proces van de bouw via de website van 4TU.Federatie en de individuele universiteiten.

HET 4TU.VO PLATFORM
Het 4TU.VO platform is een vooruitstrevend onderwijsplatform voor ingenieursonderwijs. Elke TU heeft een afdeling die zich richt op een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het universitaire onderwijs. Uniek is dat deze afdelingen van de vier TU’s hun krachten bundelen en samen werken met het VO. Daarmee werken ze toe naar een onderscheidend, kwalitatief hoogwaardig en breed onderwijsaanbod.

 

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht