Industry Wire

Geplaatst door ationale Privacy Conferentie 2024

Nationale Privacy Conferentie 2024

Voor de zevende achtereenvolgende keer organiseren ECP en Privacy First op woensdag 24 januari 2024 de Nationale Privacy Conferentie. Dit is hét jaarlijkse Nederlandse privacy-evenement rond de Europese Dag van de Privacy. Tijdens de conferentie worden door Privacy First tevens de jaarlijkse Nederlandse Privacy Awards uitgereikt.

Nederlandse Privacy Award
Nederlandse Privacy Award

Doel van de Nationale Privacy Conferentie en de Nederlandse Privacy Awards is om gezamenlijk met het bedrijfsleven, de overheid en wetenschap te bouwen aan een privacyvriendelijke informatiemaatschappij. Het overkoepelende thema van de Nationale Privacy Conferentie is ditmaal Onderwijs & Privacy. De conferentie vindt plaats in de Glazen Zaal in Den Haag.

Tegenwoordig gebeurt bijna alles in het onderwijs digitaal. Lesmateriaal wordt digitaal aangeboden, digitale toetsingsprogramma’s worden gebruikt, de ontwikkelingen van leerlingen staan in een leerlingvolgsysteem en er wordt digitaal met elkaar gecommuniceerd. Overmatige dataverzameling en datamisbruik liggen daarbij op de loer. Om een veilige en betrouwbare leeromgeving te bieden, zijn onderwijsinstellingen verantwoordelijk om zorgvuldig en veilig om te gaan met de gegevens die zij verwerken. Dit is met name belangrijk omdat in het onderwijs ook gegevens worden verwerkt van minderjarigen die extra kwetsbaar zijn.

Staan onderwijsinstellingen voldoende stil bij het belang van gegevensbescherming en dataminimalisatie? Wat zijn de risico’s van Big Tech en AI in het onderwijs? Zijn er privacyvriendelijke alternatieven? Hoe kan privacy in het onderwijs beter worden geborgd?

Deze en andere kwesties worden besproken door o.a. José van Dijck (hoogleraar Media en digitale samenleving, Universiteit Utrecht), Larissa Zegveld (directeur-bestuurder Stichting Kennisnet), Sabrina van Miltenburg (programmamanager Digitaal Veilig Onderwijs, Stichting Kennisnet), Sjoera Nas (senior privacy expert, Privacy Company) en Katja Mur (bestuurslid Autoriteit Persoonsgegevens).

Het congresprogramma wordt spoedig bekendgemaakt.

Datum: woensdag 24 januari 2024, 10.00 – 14.00u.
Locatie: De Glazen Zaal (Den Haag).
Aanmelden: via de website van ECP.

Stichting Privacy First organiseert de Nederlandse Privacy Awards in samenwerking met ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, met steun van Molenaar & Plasman Solutions. Wilt u ook sponsor of media-partner van de Nederlandse Privacy Awards worden? Neem dan contact op met Privacy First!

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht