Industry Wire

Geplaatst door Cyber Security Week

Nederlands Team Hack.ERS wereldkampioen hacken

Den Haag, 27 september 2017 – De beste hackers van de wereld gingen vandaag tijdens de Cyber Security Week in Den Haag met elkaar de strijd aan in de finale van de Global CyberLympics. Dit is een internationale online hacking competitie die als doel heeft om het niveau van cybersecurity binnen landen te verbeteren en tevens samenwerking tussen landen te versterken. Het Nederlandse Team Hack.ERS ging er met de hoofdprijs vandoor.
De Global CyberLympics bestaat uit een serie ‘ethical hacking’ games waarin – na maandenlange voorrondes – 80 deelnemers uit acht verschillende landen van vier continenten het in teams fysiek tegen elkaar opnamen in de grande finale in Den Haag.
Team Hack.ERS kwam vandaag dus als beste uit de bus.
Eric Lopez, vice-president van het organiserende EC-Council:
“Het niveau van de competitie was dit jaar hoger dan ooit door de relevantie van uitdagingen als het kloonen van creditcards en het minen van cryptogeld. Het hele evenement had een ongelofelijke energie doordat het deel uitmaakte van de Cyber Security Week hier in Den Haag. Omdat er hier zoveel tegelijkertijd op één plek plaatsvindt met de focus op veiligheid, versterkt dat enorm het wereldwijde probleem dat cyber security is. Door deze teams vanuit de hele wereld bij elkaar te brengen, zijn we altijd in staat de verschillende niveaus en stijlen en zelfs de sterke en zwakke punten van elke regio vast te stellen.”
Ethisch hacken
Dat de finale van deze internationale hacking wedstrijd in Nederland plaatsvond is geen toeval. Nederland heeft namelijk al jaren een pioniersrol daar waar het gaat om het actief samenwerken met de hackers-community om digitale kwetsbaarheden bij overheid en bedrijfsleven bloot te leggen voordat ze schade kunnen aanrichten. Nederland heeft dat als eerste land in 2013 formeel vastgelegd in een leidraad voor responsible disclosure die ook voor andere landen kan dienen als richtlijn.
Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid:
“De afgelopen jaren hebben we gezien dat de digitale weerbaarheid in Nederland achterblijft op de groei van dreigingen op het digitale domein. Daarom investeren we continue in de samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen om zo Nederland digitaal veilig te maken. Ethische hackers spelen daarin een cruciale rol, door onder andere het zoeken en melden van zwakke plekken in ICT-systemen. Tegelijkertijd mogen ze daarbij van zowel overheid als bedrijven verwachten dat zij zo snel mogelijk actie ondernemen om deze kwetsbaarheden te verhelpen en daar open over te communiceren.”
Cyber Security Week
De finale van de Global CyberLympics maakt deel uit van de Cyber Security Week die van 25-29 september in Den Haag plaatsvindt. Tijdens 80 evenementen zijn zo’n 3000 bezoekers en honderden experts op het gebied van internetveiligheid en cybercrime afkomstig uit overheid, bedrijfsleven en wetenschap een week lang bijeen om hun kennis te delen, de laatste ontwikkelingen te bespreken en nieuwe innovatieve ideeën te pitchen.  Met de CSW positioneert Nederland – en daarbinnen Den Haag – zich eens te meer als Cyber Security Capital of Europe waar mensen en instituten eensgezind samenwerken om de internationale cyberveiligheid te garanderen: Together We Secure The Future.
Meer informatie over de Cyber Security Week vindt u op: www.cybersecurityweek.nl

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht