Industry Wire

Geplaatst door Geldvoorelkaar.nl

Nieuwe service van crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl biedt MKB Continuïteit

Geldvoorelkaar.nl biedt bedrijven die in zwaar weer terecht zijn gekomen vanaf nu actief de gelegenheid om zich ook te laten ondersteunen door onafhankelijke professionals. Dit is voordelig voor de geldnemers maar uiteraard ook voor de investeerders die geld aan bedrijven hebben uitgeleend.

Om de continuïteit bij geldnemers maximaal te helpen waarborgen is Geldvoorelkaar.nl een samenwerking aangegaan met Crowdfunding Support®. Deze onafhankelijke financiële dienstverlener werkt met branche- en materiedeskundigen met veel praktijkervaring in het financieel weer gezond maken van bedrijven.

Wanneer betalingsachterstanden ontstaan adviseert Geldvoorelkaar.nl die geldnemers actief om Crowdfunding Support® in de arm te nemen. Zij zorgen voor de professionele onafhankelijke ondersteuning van geldnemers bij het oplossen van hun betalingsproblemen. Ondernemers met voldoende perspectief krijgen zo weer zicht op continuïteit in plaats van invorderingsprocedures.

Ook voor investeerders in crowdfunding is dit een positieve ontwikkeling met het oog op het verlagen van defaults en het verbeteren van het nettorendement op hun geïnvesteerde gelden.

Geldvoorelkaar.nl zet hiermee een belangrijke stap in de verdere professionalisering van crowdfunding en onderstreept hiermee haar ambitie om de belangen van al haar stakeholders te behartigen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht