Industry Wire

NWO honoreert onderzoeksprojecten naar cyber security

Utrecht, 9 september 2014 – De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft drie onderzoeksprojecten gehonoreerd waaraan SURFnet een actieve bijdrage levert. De drie projecten op het gebied van cyber security, die meerdere jaren in beslag nemen, ontvangen samen ruim 1,1 miljoen euro voor het aanstellen van promovendi en postdocs. In totaal werden elf projecten gehonoreerd.

Voorstellen
De drie gehonoreerde voorstellen zijn:

Own Your Own Identity (‘IRMA 2.0’), Bart Jacobs , Radboud Universiteit

Dit project bouwt voort op de extreem privacyvriendelijke ‘IRMA’ identiteitskaart. Er wordt onderzoek gedaan naar alternatieven voor chipkaarten als drager voor identiteiten, waarbij o.a. wordt gekeken naar smartphones en persoonlijke elektronische identiteitskluisjes voor thuis. De drijfveren achter IRMA sluiten perfect aan bij het streven naar privacy en sterkere online identiteiten in de SURF-doelgroep.

Detection and Mitigation of Denial-of-Service Attacks, Aiko Pras, Bart Nieuwenhuis en Anna Sperotto , Universiteit Twente

In dit project worden nieuwe methoden ontwikkeld voor het afslaan van DDoS-aanvallen. Daarnaast wordt ook vanuit bedrijfskundig en economisch perspectief gekeken naar DDoS-aanvallen. Hoger onderwijs en onderzoek worden ook met regelmaat getroffen door DDoS-aanvallen; betere bescherming daartegen is dan ook van groot belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering in de SURF-doelgroep.

Legal boundaries of public/private actions against botnets (BotLeg), Bert-Jaap Koops, Universiteit van Tilburg.

In dit project zoeken juridische experts uit wat wel en niet is toegestaan bij het ingrijpen in botnets en wat er moet en/of mag gebeuren met gegevens die daarbij worden gevonden. Deze kennis is van groot belang voor de aanpak van botnets door justitiële instanties, bedrijven en overheden. Effectieve bestrijding van botnets is ook binnen de SURF-doelgroep van dagelijks belang; met de uitkomsten van dit onderzoek is men nog beter in staat om deze strijd aan te gaan.

Belang Cyber Security
Beveiliging van het internet is een speerpunt van SURFnet. “We werken en studeren steeds meer online. Het belang van een open, toegankelijk en vertrouwd internet wordt daarom steeds groter”, zegt Aiko Pras, hoogleraar netwerkbeveiliging aan de Universiteit Twente. “De deelname van SURFnet aan deze projecten betekent dat onze onderzoekers direct kunnen profiteren van SURFnet’s uitgebreide kennis op het gebied van operationele network security en nieuwe methoden rechtstreeks op de proef kunnen stellen in een live omgeving. Aan de andere kant betekent dit dat onderzoeksinzichten in een vroeg stadium ten goede komen aan de SURF-doelgroep die hiermee via de nieuwste methoden beschermd wordt tegen bedreigingen op en via het internet. Bovendien versterken we hiermee de digitale weerbaarheid van Nederland en bevestigen we het aanzien dat ons land internationaal heeft op het gebied van onderzoek naar en de aanpak van cyber security.”

NWO
De gehonoreerde projecten zijn onderdeel van het lange termijn onderzoeksprogramma Cyber Security van NWO. Met deelname in drie van de in totaal elf (3,3 miljoen euro) toegekende projecten heeft SURFnet een flink aandeel in het wetenschappelijk onderzoek naar cyber security.

—–

Over SURFnet
SURFnet zorgt dat onderzoekers, docenten en studenten eenvoudig en krachtig samen kunnen werken met behulp van ICT. SURFnet verbindt daartoe ICT-diensten, wetenschappelijke instrumenten en mensen met behulp van vertrouwde en verbindende ICT-infrastructuren. Daarnaast ontwikkelt en beproeft SURFnet innovatieve ICT-diensten om te laten zien wat mogelijk is. SURFnet maakt onderdeel uit van SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURFnet.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht