Industry Wire

Geplaatst door HvA

ONDERZOEK ONLINE LEEFWERELD JONGEREN GENOMINEERD VOOR RAAK-AWARD

Het onderzoek naar jongerenwerk in de online leefwereld van het lectoraat Youth Spot is genomineerd voor een RAAK-award. Het is de jaarlijkse prijs voor het beste praktijkgerichte onderzoek van Nederland, uitgereikt door Regieorgaan SIA. De prijs bestaat uit een jury- en een publieksprijs. Op 16 november wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens het SIA-congres.

fotograaf: Daria Nepriakhina
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe jongerenwerkers beter aansluiting kunnen vinden bij jongeren voor wie het leven zich steeds vaker online afspeelt. Dejan Todorovic en Willeke Manders, beide onderzoekers bij het lectoraat Youth Spot (onder leiding van lector Stijn Sieckelinck), voerden het project uit samen met 14 jongerenwerkorganisaties: Dynamo, Combiwel, Dock, Xtra, Meerwaarde, perMens, Participe, JoU, Bindkracht10, R-Newt, Venzo-Swazoom, De Schoor, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, en Youth for Christ.

Jongeren bevinden zich steeds meer online. Zij hebben steun nodig van jongerenwerkers die aansluiten bij hun online leefwereld. Het ontbreekt jongerenwerkers echter aan kennis hoe zij dit het beste kunnen doen. Ook is nog niet duidelijk wat de rol en bijdrage is van jongerenwerkers in de ontwikkeling en participatie van jongeren in hun online leefwereld.

Handvatten voor jongerenwerkers
Het onderzoek van Todorovic en Manders heeft geleid tot een handreiking die jongerenwerkers helpt een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren door aan te sluiten bij hun online leefwereld. Aan de hand van tastbare en bruikbare voorbeelden en zeven concrete stappen geeft de handleiding jongerenwerkers de benodigde handvatten.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht