Industry Wire

Geplaatst door ICTroom Company

Oprichting Consortium Green-IT Regio Amsterdam, ICTroom treedt toe

De ICT-sector, met name de vele datacenters in de regio, is zelf een belangrijke gebruiker van elektriciteit. De ambitie is het gebruik van elektriciteit vergaand terug te dringen en te verduurzamen. ICT kan ook sterk bijdragen aan verduurzaming van bedrijven, huishoudens en mobiliteit door slimme nieuwe toepassingen voor een duurzame energiehuishouding. Bovendien speelt ICT een belangrijke rol voor de energiesector om opwekking, distributie en gebruik van energie duurzaam en efficiënt te maken. Einddoel is het leveren van een bijdrage aan het reduceren van CO2-uitstoot met 40 procent in 2025 ten opzichte van die in 1990. Daarmee sluit het consortium aan bij het klimaatbeleid van de gemeente Amsterdam.

Chris Galenkamp, Managing Director ICTroom: ‘Wij hebben als specialist in datacenter facilitaire infrastructuur veel kennis in huis over het verhogen van de energie-efficiënte in datacenters. Door toetreding tot het Green-IT Consortium kunnen wij die knowhow inzetten en daardoor een bijdrage leveren aan het reduceren van CO2-uitstoot van datacenters’.

OZZO: Energy Self Sufficient Data Center
Het consortium start met een aantal concrete projecten gericht op onder meer de realisering van een duurzame innovatieve dataverwerkingsinfrastructuur in de regio, de ondersteuning van een nieuwe markt voor slimme energiedienstverlening voor bedrijven en huishoudens en de ondersteuning van pilots voor het elektriciteitsnet van de toekomst. Een van de initiatieven van het consortium is OZZO, een Energy Self Sufficient Data Center concept. Dit concept werd voor het eerst aan een breed publiek gepresenteerd tijdens het World Congress on Information Technology dat van 25-27 mei 2010 plaatsvond in de RAI in Amsterdam. Kenmerkend voor dit concept is dat veelgebruikte data wordt opgeslagen op een locatie dichtbij de gebruiker, zodat deze data snel beschikbaar is. OZZO stelt verschillende ecologisch verantwoorde, architectonische hoogstandjes voor die gebruik maken van wind- en zonne-energie op nog nooit eerder gebruikte locaties in de ruimtelijke omgeving. Het resultaat: optimale data-efficiency zonder energieverbruik en CO2-uitstoot. De experts van ICTroom hebben aan dit concept meegewerkt. http://www.ozzodata.com

Over ICTroom
ICTroom is een van de snelst groeiende technologiebedrijven, die zich heeft bewezen met het realiseren van uiterst betrouwbare en energie-efficiënte computerruimtes. Het bedrijf ondersteunt organisaties bij het ontwerpen, bouwen en managen van hun datacenter of serverruimten. ICTroom levert daarvoor een totaalconcept voor Datacenter Facilitaire Infrastructuren bestaande uit een unieke combinatie van advies, producten, projecten en diensten. Samen met de ervaring en hoogwaardige technische kennis vormt dit de basis voor het succes van ICTroom. In Nederland maar intussen ook daarbuiten is ICTroom betrokken bij ruim 75.000 m2 datacenterfaciliteiten. Tot de klantenkring van ICTroom behoren tal van grote Nederlandse bedrijven, banken, ziekenhuizen en ministeries.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht