Industry Wire

Oratie Willlem Vermeend bij OU: De revolutie van economie 4.0

Door digitalisering en nieuwe technologie zullen de economieën van veel landen de komende 20 jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar.’ Dat stelt prof. dr. Willem Vermeend tijdens zijn oratie op 7 oktober bij de Open Universiteit. In zijn inaugurele rede, getiteld ‘De revolutie van economie 4.0’, gaat Vermeend in op de maatschappelijke en economische gevolgen van de zogenoemde ‘New economy’. Vermeend is bij de faculteit Management, Science & Technology van de Open Universiteit benoemd tot hoogleraar van de nieuwe leerstoel Economie 4.0 (vakgroep Strategie en General Management). De oratie vindt plaats op dinsdag 7 oktober 2014 om 16.00 uur in het Parkstad Limburg Theater, aan het Burgemeester van Grunsvenplein te Heerlen.

De leerstoel sluit nauw aan bij de ontwikkelingen rondom Business Intelligence en Smart Services. Omtrent dit thema werkt de Open Universiteit samen met Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool aan de totstandkoming van een expertisecentrum.  

Smartphone-economie

Vermeend is ervan overtuigd dat het komende decennium de wereldeconomie razendsnel en ingrijpend zal veranderen. ‘Nieuwe technologische ontwikkelingen en de onstuitbare opmars van het internet spelen hierin een grote rol,’ aldus Vermeend. Hij wijst in dit verband met name naar het mobiele internet, nu al aangeduid als de tablet- en smartphone-economie. Maar daar blijft het volgens hem niet bij want de economische machtsverschuivingen tussen westerse industrielanden en opkomende economieën als China, India, Brazilië en Rusland zorgen voor verandering. Vermeend: ‘Al deze ontwikkelingen beïnvloeden niet alleen de economieën van landen, maar ook de omzet van veel bedrijven.’

Vermeend noemt nog een bepalende factor, namelijk klanten die wereldwijd mondiger en veeleisender worden. ‘Dankzij het internet hebben consumenten een toenemende invloed op dienstverlening, producties en bedrijfsimago’s. De afgelopen jaren zijn wereldwijd talloze traditionele bedrijven ten onder gegaan vanwege aanpassingsgebrek aan de trend van digitalisering.’ Hij wijst in dit verband naar de muziekindustrie, de reissector, de boeken- en krantenwereld maar ook naar de detailhandel.

Technologische innovaties

Volgens Vermeend spelen nieuwe internettoepassingen ook een cruciale rol bij de veranderingen. Ze staan in de kopgroep van innovaties met een sterke economische impact. Hij doelt dan op mobiel internet en internettoepassingen op terreinen als e-business, e-government, e-health, e-education, e-towns, e-security, e-entertainment en e-energy.

In zijn rede stipt hij een aantal andere ontwikkelingen met impact aan, waaronder die van de slimme robottechnologie, Internet of Things, 3D-printen, nano-technologie, cloudcomputing, serious gaming en analyse technologieën voor big data. Volgens Vermeend hebben deze ontwikkelingen een sterke invloed op de economische groei en welvaart van een land, maar ook op de verdienmodellen van bedrijven.

‘Je zult zien dat het beleid van politieke beleidsmakers, bedrijfsmanagers en ondernemers hierdoor steeds meer wordt beïnvloed. Het is dus noodzaak dat technologische innovaties bij politieke beleidsmakers en ondernemers bovenaan de agenda te staan,’ stelt Vermeend. In het kader van de nieuwe leerstoel zal Vermeend zich met de economische en maatschappelijke gevolgen van deze ontwikkelingen bezighouden.

Over Willem Vermeend

Willem Vermeend was van 1994 tot 2000 Staatssecretaris van Financiën en van 2000 tot 2002 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel is hij onder meer aanjager ICT-doorbraakprojecten MKB (i.o.v. de Minister van Economische Zaken), lid van de VROM-raad en bestuurslid van VNO-NCW. Daarnaast bekleedt hij tal van nevenfuncties, onder meer als lid van de Raad van Toezicht van Erasmus Universiteit Rotterdam, lid van de Raad van Toezicht van de Hartstichting en lid van de Raad van Commissarissen van uitzendconcern Randstad.

 

De oratie vindt plaats op dinsdag 7 oktober 2014 om 16.00 uur in het Parkstad Limburg Theater, aan het Burgemeester van Grunsvenplein te Heerlen.

Aansluitend geeft prof. dr. Willem Vermeend om 17.00 uur een lezing voor ondernemers van Limburg over de gevolgen van economie 4.0 in het kader van de 3 Digitale Dagen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht