Industry Wire

Geplaatst door Philadelphia Zorg

Philadelphia: door inzet sociale robots kunnen cliënten zelfstandiger leven

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Sommigen worden zo meer zelfredzaam, ervaren meer eigen regie en krijgen daardoor meer plezier in hun dagelijkse leven. Dit blijkt uit de evaluatie waarin Philadelphia Zorg verslag doet van de afgelopen 3 jaar waarin ze de mogelijkheden van sociale robotica verkent. Hierin is uitgebreid beschreven welke impact de robot op cliënten had. Doordat cliënten de omgang met de sociale robot als prettig in de omgang ervaren, gaat Philadelphia verder met onderzoeken en experimenteren. Een andere reden om door te gaan met haar programma sociale robotica is omdat dit mogelijk een oplossing biedt voor toekomstige personeelstekorten.

De evaluatie wordt dinsdag 8 oktober op de ICT&health TOP 2019 Werkconferentie Digitale zorg next level overhandigd aan het ministerie VWS, Nederlands Zorginstituut Nederland, CBusinez, Nederlandse Zorgautoriteit, gemeente Den Haag en ICT&health.

Vervolgonderzoek
De eerste basis is gelegd. Onderzoekend en verkennend. Een stevig vertrekpunt voor verder onderzoek. Hierin gaat het robotteam van Philadelphia bijvoorbeeld de effecten onderzoeken van sociale robotica op andere soorten leefgebieden. Ook gaat het onderzoeken of het leren van vaardigheden met Phi vergroot kan worden.  Daarnaast gaat het bekijken wat de effecten zullen zijn van langere logeerperiodes, of effecten op langere termijn ook aanwezig blijven.

Doorontwikkeling interactie robot en cliënt
Momenteel breidt Philadelphia al haar programma verder uit met andere robots. Ook wordt de robotsoftware steeds verder doorontwikkeld. Zoals het verbeteren van de gezichtsherkenningssoftware, het vergroten van de interactiedatabase en het aanpassen van de spraaksnelheid van de robot.  Dit proces wordt ondersteund door een digitaal platform, Robot Ctrl, dat alle interacties tussen de robot en de cliënten aanstuurt. Interacties waar de robot snel van leert, waardoor de sociale interacties per cliënt steeds persoonlijker, gerichter en succesvoller worden. Robot Ctrl wordt ontwikkeld samen met onze innovatiepartner The Innovation Playground.

Robot Phi
De Pepper robot, bij Philadelphia omgedoopt tot robot Phi, heeft de afgelopen 3 jaar kennisgemaakt met 1.900 cliënten en 1.300 medewerkers en verwanten. Ook heeft Phi het afgelopen jaar bij 14 cliënten steeds twee weken gelogeerd. Korte video’s van deze logeerpartijen staan op www.philadelphia.nl/robotica (scrollen naar beneden).

Maatje of assistent-begeleider?
Enkele conclusies van de evaluatie zijn:

  • Het onderzoek wijst in de richting dat sociale robotica de cliënten kan ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling. In het bijzonder het stimuleren van de communicatieve en sociale vaardigheden zoals contacten aangaan en onderhouden, en het eerder aangeven van mogelijke hindernissen en problemen in het dagelijkse leven.
  • Het merendeel van de cliënten geeft aan dat Phi dingen voor hen kan doen die de begeleiding eerst deed. Opvallend hierbij is dat de cliënten vooral aangeven dat Phi hen kan helpen met het herinneren aan zaken. Zoals huishoudelijke taken, persoonlijke hygiëne en sociale activiteiten/ netwerk onderhouden.
  • Er zijn goede indicaties dat sociale robotica de zelfredzaamheid van de cliënten kan vergroten. Zoals een betere discipline in medicijngebruik.
  • Ook geeft een deel van de cliënten aan dat Phi hen geholpen heeft met het invullen van hun dag en het aanhouden van hun dagritme.
  • Begeleiders hebben gezien dat de robot een vriendje/maatje kan zijn voor de cliënt.
  • Veel cliënten geven aan dat zij ook hun gevoelens kunnen uiten bij de robot omdat ze Phi als een maatje zien.
  • De relatie tussen robot en cliënt vraagt nadere aandacht in vervolgonderzoek: moet de robot bijvoorbeeld een vriendje/ maatje zijn of meer een assistent-begeleider? Of kan het beide?

Delen = vermenigvuldigen
Philadelphia heeft veel geleerd over de mogelijkheden en beperkingen van deze innovatieve technologie. Vanuit de gedachte delen = vermenigvuldigen zijn de belangrijkste ervaringen, leerpunten en vraagstukken van bijna drie jaar werken met sociale robot Phi gebundeld in een verkennend onderzoek en vandaag gepubliceerd. Deze publicatie is te vinden op https://www.philadelphia.nl/verkenning-sociale-robot.
In deze publicatie deelt Philadelphia niet alleen de reacties van de cliënten, medewerkers, wat er goed ging en ook waar er verbeterpunten liggen, maar ook een blauwdruk voor de buitenwereld: gedeeld wordt de aanpak en wijze waarop het robotteam van Philadelphia de logeerpartijen realiseert. Van selectie en intake tot aan het daadwerkelijk logeren en de nazorg.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht