Industry Wire

Geplaatst door Platform Driven by Data

Platform Driven by Data geeft impuls aan verdienvermogen van het mkb

Staatssecretaris Mona Keijzer gaf vandaag het startschot voor het platform Driven by Data om Bossche ondernemers in het MKB Data Lab te helpen groeien dankzij slimme data toepassingen. “Het is voor mkb’ers heel lastig om gebruik te maken van alle technieken die digitalisering hen biedt. Wat kan ik bijvoorbeeld met alle data die ik in mijn kassa heb?” Met het MKB Data Lab krijgen Bossche ondernemers concreet hulp om aan de slag te gaan om productiever te worden. Zo wordt in de praktijk geleerd wat wel en niet werkt om mkb’ers te helpen digitaliseren om vervolgens landelijk op te schalen.

Aandacht voor het peloton

Volgens Barbara Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank, is het noodzakelijk om alle ballen in te zetten op productiviteit, data en het mkb. “Het aandeel snelgroeiende ondernemers in ‘s-Hertogenbosch is laag, de productiviteit is gemiddeld. Er is maar een hele kleine productieve kopgroep, de helft van de bedrijven is ondergemiddeld productief. En dat terwijl productiviteitsgroei door slim om te gaan met data heel belangrijk is voor het structurele groeivermogen van de economie. Zo kun je als ondernemer dankzij data je klanten beter begrijpen en bedienen. Het MKB Data Lab is van groot belang voor ‘s-Hertogenbosch, omdat het zich niet richt op de kopgroep, maar juist op het peloton.

Het MKB Data Lab

Wie wil dat het mkb gaat werken met data moet het tastbaar maken. Dat is wat het MKB Data Lab doet in samenwerking met  professionals en studenten van Jheronimus Academy of Data Science (JADS). In het MKB Data Lab wordt gekeken hoe data-volwassen het bedrijf is, waar de ondernemingskansen liggen en welke data beschikbaar is. Vervolgens krijgen ondernemers toegang tot data expertise en gaan studenten met het specifieke vraagstuk aan de slag.

Ondernemers aan het woord

Zo wil Aram Detmers van Delete Waxing efficiënter werken door de behandeltijd per klant inzichtelijk te maken en de planning hier op af te stemmen. Hoeveel tijd kost welke klant? Jules Lauwerijssen, eigenaar van Bakkerij Royal, wil bezoekersdata van de stad koppelen aan de personeels- en productieplanning. En ondernemer Gerard Valenteijn wil door de inzet van data het meest aantrekkelijke klantprofiel samenstellen. Studenten van JADS staan te popelen om aan de slag te gaan. “Heel tof hoe ik mijn studie kan toepassen in de praktijk, het is heel lastig om zelf een project te vinden.” “Ik vind het leuk om met de dingen die ik weet, lokale ondernemers te helpen.”

“Geld verdienen met data, dat wensen wij alle ondernemers toe,” aldus Martin Houben, voorzitter van het platform Driven by Data en directievoorzitter bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch e.o. “De kansen om data te benutten is nu binnen handbereik voor het mkb. Op het platform Driven by Data kunnen ondernemers leren van andere bedrijven die al waarde creëren met data.”

Meld je aan

Ondernemers die ook interesse hebben om aan de slag te gaan met data kunnen zich via het platform aanmelden voor de workshop ‘Geld verdienen met Data’ op 21 juni in de Rabo Werkplaats Digitalisering. Na afloop kunnen zij zich inschrijven voor de tweede ronde van het MKB Data Lab. Het platform Driven by Data is een initiatief van Rabobank, VNO-NCW Brabant Zeeland, N.V. Bossche Investerings Maatschappij, JADS, gemeente ‘s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht