Industry Wire

PoliMedia wint internationale wedstrijd LinkedUp Challenge

Het onderzoeksproject PoliMedia heeft op dinsdag 17 september 2013 in Geneve de eerste prijs gewonnen van de prestigieuze internationale wedstrijd LinkedUp Challenge voor hun zoekmachine waarmee de mediaberichtgeving van de debatten in de Tweede Kamer onderzocht kan worden. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.000 euro verbonden. De jury prees PoliMedia om de gebruikersvriendelijke en innovatieve manier waarop de notulen van de Tweede Kamers gekoppeld zijn aan de berichtgeving in kranten en radio-bulletins van het ANP. De website is sinds september toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen politiek en media. Het project is geleid door de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESHCC) in samenwerking met TU Delft, VU Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Met de almaar toenemende aandacht van de media voor politiek wordt steeds vaker de berichtgeving over politieke debatten onderzocht. Dergelijk onderzoek vereist een analyse van de verslagen van de politieke debatten, maar ook van krantenartikelen en radiofragmenten. Een analyse waarbij deze bronnen worden gecombineerd is nu echter nog niet gemakkelijk. Onderzoekers moeten naar de fysieke archieven of werken met verschillende online archieven met uiteenlopende zoekomgevingen en dito beperkingen.

Over PoliMedia
PoliMedia had de beschikking over de notulen van de Tweede Kamer (1945-1995), de radio bulletins van het ANP (1945-1984) en het krantenarchief van de KB (1945-1995). Van elke bijdrage aan een debat kunnen de onderzoekers automatisch gegevens verzamelen van de spreker en het onderwerp van het debat. Daarmee wordt automatisch gezocht in de kranten en radiobulletins. De resultaten worden online getoond met links naar de oorspronkelijke media items zodat onderzoekers een cross-media-analyse kunnen maken via één website. Op dit moment bevat PoliMedia berichtgeving in kranten en radiobulletins. In toekomstige projecten willen de onderzoekers ook televisieprogramma’s en social media opnemen in de website, alsmede recente verslagen van debatten in de Tweede Kamer. Het project heeft een financiële bijdrage ontvangen van CLARIN-NL, dat werkt aan een infrastructuur voor de digitale geesteswetenschappen. CLARIN-NL werkt onder meer aan het implementeren van standaarden en de ontwikkeling van zoekmachines die het mogelijk maken om grote hoeveelheden data (onder meer uit archieven) te analyseren.

De LinkedUp Challenge
De internationale LinkedUp Challenge, die dit jaar voor het eerst uitgereikt werd, richt zich op het laten zien hoe tools en applicaties gebruik maken van open data ingezet kunnen worden in het hoger onderwijs. De laatste jaren hebben overheid en culturele instellingen grote hoeveelheden data beschikbaar gesteld voor onderzoekers en ontwikkelaars. PoliMedia laat zien dat de koppeling van grote databestanden kan leiden tot systemen die publiek en onderzoekers kunnen gebruiken om nieuwe verbanden te onderzoeken.

Over de makers
PoliMedia is gemaakt door de volgende onderzoekers:
•    Erasmus School of History, Culture and Communication (EUR) (Projectleider): prof.dr. Henri Beunders, dr. Martijn Kleppe, Max Kemman, MSc
•    TU Delft: Prof. dr. Geert-Jan Houben, dr. Damir Juric
•    VU Amsterdam: dr. Laura Hollink
•    Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Johan Oomen, MA, Jaap Blom

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht