Industry Wire

Geplaatst door Klacht.nl

Rapport van Klacht.nl 2015: ANWB slechtste klachtenoplosser

Nederland staat bekend als een klaagland. Dat dit nog steeds het geval is onderbouwt het jaarlijkse rapport van Klacht.nl. Afgelopen jaar zijn meer dan 70.000 klachten binnengekomen op het online platform. Klacht.nl heeft als doel om klachten van consumenten op een transparante manier op te lossen door bedrijven en consumenten een dialoog te laten aangaan via hun platform. Afgelopen jaar is maar liefst 38% van alle binnengekomen klachten via Klacht.nl opgelost. Ook is het aantal bedrijven dat Klacht.nl gebruikt om klachten op te lossen gestegen met 20% ten opzichte van 2014. Waar consumenten vroeger zelf contact moesten zoeken met het bedrijf, nemen bedrijven nu zelf contact op met de melder van de klacht.

Slechtste klachtenoplosser
De ANWB blijkt de slechtste klachtenoplosser. Over de toeristenbond zijn niet alleen de meeste klachten binnengekomen in het afgelopen jaar, maar van die 1448 klachten heeft de ANWB er geen één opgelost. De klachten gingen veelal over de Wegenwacht service en te dure reparaties.

De categorie waarover de meest klachten binnenkwamen bij Klacht.nl waren de aanbieders van Alles-in-1 pakketten voor Internet, Televisie en Telefonie, waarover maar liefst 3700 klachten gemeld zijn. Binnen deze categorie ontving Ziggo de meeste klachten. Van de 1232 klachten heeft Ziggo geen enkele klacht opgelost.

Winnaars
Dat het ook anders kan laten de Lidl, de Telegraaf en Blokker zien. Zij zijn de grote winnaars op het gebied van klachtenafhandeling. Zij wisten op alle binnengekomen klachten te reageren en een oplossing te plaatsen.

Klacht.nl Awards 2015
Door jaarlijks een rapport uit te brengen met de beste en slechtste klachtenoplossers hoopt Klacht.nl bedrijven te motiveren om de klachtenafhandeling te verbeteren en klachten op een transparante manier op te lossen. Het gehele rapport is te vinden op www.klacht.nl/awards2015.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht