Industry Wire

Geplaatst door Bit Academy

Ruim 80% van de Nederlandse medewerkers vindt dat werkgevers niet genoeg doen om IT-skills bij te spijkeren

Amsterdam, 8 december 2021Uit het onderzoek van de Bit Academy, de vernieuwende peer-to-peer opleider voor ICT-onderwijs, blijkt dat ruim 80% van de Nederlandse medewerkers vindt dat werkgevers niet genoeg doen om hun IT-skills bij te spijkeren. Ruim 60 procent van deze groep geeft zelfs aan dat hun werkgever helemaal niks doet om IT-skills bij te spijkeren of niet op de hoogte is van de initiatieven die hieromtrent worden genomen. Het onderzoek is verricht onder 1008 Nederlanders en uitgevoerd door Multiscope.

Van de deelnemers, die wel cursussen of trainingen krijgen aangeboden, vindt 70 procent de kwaliteit ondermaats. Maar liefst 19 procent van deze groep maakt dan ook bijna nooit gebruik van de mogelijkheid om een training of cursus te volgen. Verder vindt 12 procent dat ze cursussen en trainingen beter moeten afstemmen naar de behoeften van werknemers. 9 procent is van mening dat werkgevers hun cursussen en trainingen beter moeten  promoten onder medewerkers.

Op de vraag waarom ze het belangrijk vinden dat IT-skills worden bijgespijkerd, antwoorden de meeste werkende deelnemers (63%) dat IT-skills belangrijk zijn vanwege de digitalisering van de maatschappij. 60 procent is tevens van mening dat IT-skills belangrijk zijn om de continuïteit en stabiliteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast vindt 41 procent dat IT-kennis belangrijk is om de concurrentie voor te blijven. Slecht 15 procent denk dat het bijspijkeren van vaardigheden alleen relevant zijn voor de IT-afdeling, terwijl 3 procent denkt dat het helemaal niet belangrijk is.

Aan de groep is ook gevraagd wat voor soort cursussen en trainingen ze krijgen aangeboden. De meeste organisaties (47%) bieden alleen online cursussen aan, 35 procent biedt zowel online als offline cursussen of trainingen aan en 18 procent geeft alleen offline trainingen. Opvallend is dat met name oudere werknemers (45+ jaar) de behoeften (30%) hebben aan meer verschillende cursussen of trainingen, terwijl bij jongeren (18-24 jaar) deze behoeften veel minder (4%) zijn. Oudere werknemers (59%) vinden dat cursussen ook beter gepromoot moeten worden, bij de jongere leeftijdsgroep is dit slechts 2 procent.

“De maatschappij verandert steeds meer naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg is dat werk en banen hierdoor veranderen, waarbij IT-skills steeds belangrijker worden,” aldus Dennis Berkhof, mede-oprichter van de Bit Academy. “Ons onderzoek laat zien dat de Nederlandse medewerkers snappen dat IT-skills belangrijk zijn voor hun toekomst. Het is echter jammer om te zien dat de meeste Nederlandse organisaties nog te weinig initiatief nemen om te voldoen aan deze behoeften.”

###

Over de Bit Academy
Bit Academy is een vernieuwende peer-to-peer opleiding voor ICT-onderwijs, dat is opgezet in samenwerking tussen verschillende ROC’s en onderzoeksorganisatie Bit. Het onderwijsprogramma van de Bit Academy bestaat uit peer-to-peer onderwijs. Hierdoor krijgen studenten de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe hun onderwijstraject eruit ziet. De lessen van de Bit Academy worden verzorgd door bekwame, hybride docenten en coaches uit het bedrijfsleven die aan alle eisen voldoen om les te geven op het mbo. Bovendien krijgen de mbo’ers de kans  om zich op te trekken aan de topstudenten (uit het hbo en wo) van BIT, die werken aan innovatieve, betaalde projecten voor het bedrijfsleven. Op deze manier kunnen mbo’ers zich optrekken aan een ander niveau.

Om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen, controleert het ROC van Amsterdam de Bit Academy voortdurend en kunnen studenten een officiële mbo opleiding op niveau 4 afronden. Aangezien het een regulier bekostigde opleiding is, betalen studenten evenveel studiegeld als voor een reguliere opleiding en hebben ze de voordelen van studiefinanciering en een ov-studentenkaart. Op deze manier zorgt de opleiding ervoor dat studenten gemakkelijker kunnen doorstromen naar het HBO en sneller kans hebben op een baan in het ICT werkveld. Daarnaast biedt de Bit Academy ook een upskill programma om professionals bij- of om te scholen tot developer.  Meer informatie over de Bit Academy kunt u vinden via: www.bit-academy.nl, LinkedIn, Twitter en Facebook.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht