Industry Wire

Geplaatst door Twitter

Safer Internet Day 2021 – een beter internet voor iedereen volgens Twitter

Het is vandaag wereldwijd Safer Internet Day. Een dag om stil te staan bij het creëren van een veilige en gezonde online omgeving voor iedereen. Twitter is een belangrijke bron van betrouwbare informatie omtrent de ontwikkelingen van de wereldwijde pandemie en Twitter deelt daarom de resultaten van de maatregelen die zij actief hebben genomen. Zo ondernam Twitter in maart 2020 actie tegen meer dan 4.500 accounts wegens schendingen van het Twitter-beleid. Daarnaast wordt er nu bij meer dan 1 op de 2 tweets ingegrepen met behulp van technologie, waar voorheen gerapporteerde tweets leidend waren. Ter vergelijking: in 2018 betrof dit nog 1 op de 5 tweets. Ook zijn de regels tegen hatelijk gedrag aangepast, om tweets te verbieden die mensen ontmenselijkt op basis van onder andere leeftijd, ziekte, ras en etniciteit. Dat en meer lees je in de onderstaande blog.  

De eerste Safer Internet Day vond plaats in 2004, twee jaar voordat Twitter werd geboren. Vandaag, 17 jaar later, is Twitter een wereldwijd platform geworden en zijn we blij om te mogen samenwerken met partners op het gebied van veiligheid in meer dan 140 landen om #SaferInternetDay2021 onder de aandacht te brengen. Met Safer Internet Day willen we bijdragen aan het creëren van een veiliger internet voor iedereen.

Om de wereldwijde discussie over internetveiligheid te vieren, hebben we een speciale emoji gelanceerd die wordt geactiveerd met de hashtags #SaferInternetDay en #SID2021. Het doel van de emoji is om gesprekken rond Safer Internet Day samen te brengen en te versterken.

Het thema voor Safer Internet Day 2021 (@safeinternetday), ‘Together for a better internet’, spreekt tot een reeks overtuigingen die Twitter als platform deelt: namelijk dat internet altijd beter kan zijn, dat het al het goeds versterkt, en dat het aan ons allen is om het veilig en gezond te maken.

De cijfers en (nieuwe) maatregelen uit 2020

De veiligheid van Twitter en de gezondheid van de openbare conversaties hebben de hoogste prioriteit. In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het wereldwijd aanpakken van beledigende inhoud op Twitter. Er zal altijd meer te doen zijn, maar we hebben zinvolle vooruitgang geboekt. De belangrijkste hoogtepunten zijn:

  • Meer dan 1 op de 2 Tweets waarvoor we actie ondernemen wegens misbruik wordt nu automatisch gedetecteerd met behulp van technologie in plaats van te vertrouwen op gerapporteerde tweets – in 2018 betrof dit 1 op de 5 tweets.
  • Er was een toename van 105% te zien in het aantal accounts waarop Twitter actie heeft ondernomen (vergrendeld of opgeschort wegens het overtreden van de Twitter-regels).
  • In maart 2020, toen de wereld werd geconfronteerd met de COVID-19-pandemie, wendden mensen zich tot Twitter om te bespreken wat er gebeurde en om de nieuwste volksgezondheid informatie te vinden. We hebben een COVID-19-beleid voor misleidende informatie gelanceerd om de gezondheid van het openbare gesprek verder te beschermen. Tijdens deze rapportageperiode hebben onze teams maatregelen genomen tegen 4.658 accounts wegens schendingen van het beleid. Na verdere investering in de technologie, hebben onze geautomatiseerde systemen 4,5 miljoen accounts die over discussies over COVID-19 targeten met spam of manipulatief gedrag bestreden.
  • In de context van een wereldwijde pandemie vormt verkeerde informatie over vaccins een belangrijke en groeiende uitdaging voor de volksgezondheid. Daarom hebben we het COVID-19-beleid voor misleidende informatie uitgebreid en kunnen we van mensen eisen dat ze Tweets verwijderen die schadelijke, valse of misleidende verhalen over COVID-19-vaccinaties naar voren brengen. Vanaf januari 2021 zijn we begonnen met het labelen en een waarschuwing plaatsen op Tweets die ongefundeerde geruchten, betwiste claims of onvolledige of niet-contextuele informatie over vaccins naar voren brengen.
  • Het aantal gevallen van geweld tegen vrouwen in 2020 is sterk toegenomen. Volgens de UNPF wordt verwacht dat elke drie maanden van de lockdown van COVID-19 nog eens 15 miljoen vrouwen rechtstreeks door geweld wordt getroffen. Terwijl de zogenaamde “schaduw pandemie” voortduurt, ondersteunt Twitter non-profitorganisaties over de hele wereld door middel van het verstrekken van “Ads for Good grants”. Op die manier hopen we mensen bewust te maken van de intense last die de pandemie als uitwerking heeft voor vrouwen. In samenwerking met UN Women en het VN-Mensenrechtenbureau hebben we aangepaste emoji’s gelanceerd om het bewustzijn te verspreiden op de Internationale Dag voor de Uitbanning van Vrouwen Geweld op 25 november en De Dag van de Mensenrechten op 10 december. Twitter werkte ook samen met gezondheidsautoriteiten en non-profitorganisaties in 24 markten om onze “ThereIsHelp-meldservice uit te breiden. Wanneer mensen op Twitter zoeken naar de termen die verband houden met gendergerelateerd geweld, ontvangen ze een melding met gegevens voor lokale hotlines en andere bronnen om hen aan te moedigen om hulp te zoeken.
  • In augustus 2020 hebben we nieuwe gespreksinstellingen gelanceerd – nu kan iedereen kiezen wie op zijn of haar tweets kan reageren met drie opties: 1) iedereen (standaardinstelling op Twitter), 2) alleen mensen die jij volgt of 3) alleen mensen die jij vermeld.
  • In september 2020, rond de Dag voor Zelfmoordpreventie, werkten we samen met de International Association for Suicide Prevention om de # SuicidePrevention-bronnen te versterken met meer dan 20 NGO’s uit Azië-Pacific, de VS, Canada, Latijns-Amerika, Europa en Afrika. Zoals opgemerkt door de WHO, kunnen zelfmoordcijfers stijgen bij langdurige crises en merken experts dat de wereldwijde COVID-19-pandemie leed zal veroorzaken en veel mensen kwetsbaar zal maken voor psychische problemen en suïcidaal gedrag. We werken ook samen met lokale autoriteiten voor geestelijke gezondheidszorg en non-profitorganisaties in 30 markten om #ThereIsHelp aan te bieden: een meld service die waardevolle informatie en bronnen over geestelijke gezondheid biedt via Twitter en e-mail.
  • Wanneer iemand zoekt naar termen die verband houden met zelfmoord of zelfbeschadiging, is het bovenste zoekresultaat een melding die hen aanmoedigt om hulp te zoeken. Dit jaar hebben we de prompts uitgebreid naar verschillende nieuwe markten in overleg met lokale partners in de geestelijke gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat we de nieuwste en meest nuttige bronnen delen in onze #ThereIsHelp-prompts over de hele wereld.
  • In 2020 hebben we onze regels tegen hatelijk gedrag bijgewerkt, om taal te verbieden die mensen ontmenselijkt op basis van leeftijd, handicap, ziekte, ras, etniciteit, nationale afkomst, en om beledigende taal op te nemen ter bevordering van “conversietherapie” gericht op individuen en de gehele LGBTQ-gemeenschap.
  • We hebben ons beleid om het burger gesprek verder te beschermen uitgebreid: het doel van Twitter is om verdere bescherming te bieden tegen inhoud die de stemming zou kunnen onderdrukken en om de verspreiding van schadelijke en verkeerde informatie die de integriteit van een verkiezing of ander burger proces in gevaar zou kunnen brengen, te helpen stoppen. Als gevolg hiervan hebben we ons inburgeringsbeleid in september uitgebreid en labelen of verwijderen we nu: valse of misleidende informatie die bedoeld is om het vertrouwen van het publiek in een verkiezing of ander burger proces te ondermijnen, betwiste claims die het vertrouwen in het burger proces zelf zouden kunnen ondermijnen; en misleidende beweringen over de resultaten of uitkomsten van een burger proces die vragen kunnen oproepen of kunnen leiden tot verstoring van de resultaten van het proces.=

Samen werken aan een veiliger internet
Twitter veiliger maken kunnen we niet alleen. Daarom is het zo belangrijk voor ons om deel te nemen aan #SaferInternetDay2021. Over de hele wereld werken we vandaag, en in de hele maand februari, samen met ons netwerk van veiligheidspartners om de begeleiding te versterken. We verstrekken beurzen voor “Ads for Goods” om campagnes te ondersteunen en om samen te werken aan een beter internet. Ook geven we veiligheidstrainingen en presentaties over ons werk op vier continenten, en nemen wereldwijd deel aan evenementen om de dag te herdenken.

In Europa zullen we deelnemen aan het Safer Internet Day-evenement dat wordt georganiseerd door de Europese Commissie met Better Internet for Kids-jongerenambassadeurs. Er zal een Youth Summit-evenement worden georganiseerd om een veiliger internet voor alle burgers, met name jongeren, te promoten en om jongeren in staat te stellen te praten over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn.

Ook in Europa zijn we een partnerschap aangegaan met Maldita.es, een onafhankelijke en non-profit organisatie die zich richt op technieken voor het controleren van feiten. Er is een 1-wekelijkse Engelse cursus via @maldita_es op Twitter ontworpen om jongeren te leren hoe ze kritische denkers kunnen worden en verkeerde informatie leren identificeren. In Spanje kan de cursus gevolgd worden via @MalditaEduca en in Duitsland via @correctiv_org in samenwerking met Correctiv. Voor alle partners is voorzien in advertenties.

Met de speciale emoji voor de hashtags #SaferInternetDay en #SID2021, die in achttien talen beschikbaar zijn, moedigen we gesprekken over een veiliger internet aan.

In heel 2021 zullen we onze veiligheidspartners blijven steunen en ons best doen om ervoor te zorgen dat het publieke gesprek op Twitter gezond, open en veiliger is.

Via @TwitterSafety blijf je continu op de hoogte van de wijze waarop we werken aan een veiliger Twitter.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht