Industry Wire

Geplaatst door Silverbrains

Silverbrains platform maakt 50 plussers gelukkiger

SilverbrainsTM is een platform waar bedrijven, instellingen en overheden elkaar ontmoeten, zowel in fysieke als in digitale zin. Het platform is er op gericht (internationale) kennis uit te wisselen en met elkaar samen te werken om nieuwe producten, diensten en dienstverleningsprocessen te ontwikkelen voor 50 plussers. Hierdoor wordt de lifestyle van ouderen in positieve zin beïnvloed en daardoor zullen zij langer gelukkig zijn en blijven.

SilverbrainsTM richt zich op alle lifestyle activiteiten die de 50 plusser consument gelukkig(er) maken en houden. Dus ook o.a.: wonen, zorg, financiën, toerisme, sociale contacten etc. Vooralsnog richt Silverbrains(tm) zich op bedrijven, instellingen en overheden in Nederland.

Silverbrains(tm) heeft onder andere vastgesteld dat er onder de 50+ -ers nog veel verborgen irritaties en potentiële oplossingen leven die de 50+- ers voor zich houden. Het Silverbrainspanel(tm) inventariseert de verborgen irritaties en oplossingen bij de 50+ -ers, bedenkt hiervoor i.s.m. partners nieuwe concepten die samen met de 50+ -ers verder worden uitontwikkeld.

Silverbrains(tm) heeft Edse Dantuma (Sectoreconoom Zorg & Public Sector ING) uitgenodigd om het onlangs verschenen onderzoek “Marktkansen in wonen en zorg – Dienstverlening voor de nieuwe oudere” nader toe te lichten. De oudere van morgen is niet die van vandaag. Voor innovatieve dienstverleners ligt er een enorme markt in het verschiet.
Dit initiatief wordt op 7 april toegelicht tussen 15:00 en 17:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van de School of Business and Economics, Universiteit Maastricht, Tongersestraat 53, Maastricht. Ontvangst vanaf 14.30 uur . Beperkt aantal plaatsen (vol = vol). Bedrijven, overheden en instellingen kunnen zich per email (info@silverbrains.com ) melden.

SilverbrainsTM is een initiatief van prof dr Hans Kasper (Etil en Universiteit Maastricht), Jim Krijnen (Brand New Directions) en drs. Cor Pooters (tot 1/1/2016 directeur Branches & Trends).

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht