Industry Wire

Geplaatst door Universiteit Twente

‘Smart Enschede’ als magneet voor talent Gemeente en kennisinstellingen intensiveren samenwerking

De gemeente Enschede, Universiteit Twente, hogeschool Saxion, AKI ArtEZ en ROC van Twente intensiveren hun samenwerking met een agenda gericht op het aantrekken, boeien en binden van talent. De agenda met als titel Smart Enschede bevat activiteiten die bijdragen aan een slimmere stad die aantrekkelijk(er) is voor talentvolle ondernemers, studenten en inwoners. Op 5 december bekrachtigden de partners deze unieke samenwerking met handtekeningen onder een convenant.

Smart Enschede

De intensieve samenwerking tussen gemeente en kennisinstellingen is nodig voor een duurzame economische ontwikkeling van de stad en regio. De activiteiten zijn een concrete vertaling van de Agenda voor Twente, waarin het thema  ‘talent’ een prominente rol speelt. Burgemeester Onno van Veldhuizen licht de ambities namens de samenwerkende partners toe: “Enschede staat bekend als stad van innovatie. De aanwezige ruimte, kennis en faciliteiten bieden ideale omstandigheden om tot baanbrekende innovaties te komen. Deze unieke factoren brengen we bijeen in ‘Smart Enschede’. Wij stellen onze stad beschikbaar voor nieuwe concepten, producten en oplossingen. En laten onze inwoners en bezoekers als eerste profiteren van hun innovaties.”

Professor Maarten van Steen (Wetenschappelijk directeur Instituut CTIT van de Universiteit Twente) ziet de samenwerking als een belangrijke stap vooruit: “Het is uniek om te zien hoe alle kennisinstellingen en een gemeente zo de handen ineen slaan om talent en bedrijvigheid te stimuleren. Dat de focus op de vroege integratie van technologie en maatschappij ligt, illustreert het maatschappelijk belang van wetenschappelijk en toegepast onderzoek.”

De samenwerking vertaalt zich concreet naar de volgende onderdelen:

Meer data, betere inzichten, nieuwe oplossingen

Vitale en aantrekkelijke binnensteden zijn van groot maatschappelijk en economisch belang. Smart Enschede richt zich daarom op innovaties in de (binnen)stad om actief op nieuwe trends en ontwikkelingen in te kunnen spelen. Real-time data spelen daar een belangrijke rol bij. Dr. Mettina Veenstra (lector Smart Cities op Saxion): “Door middel van nieuwe technologie verzamelen we steeds meer data, waar ondernemers en inwoners profijt van hebben. Een praktisch voorbeeld is een project gericht op het meten van grondwaterniveaus bij woningen. Veel huishoudens in Enschede hebben grondwateroverlast. Door betere inzichten kunnen we gerichter problemen oplossen.”

Samen investeren in innovatiecluster Space53

De kennisinstellingen investeren gezamenlijk in specifieke innovatieclusters waar kansen liggen om de positie van de regio te verstevigen. Concreet voorbeeld is de samenwerking en investering in Space53. ROC, Saxion en de Universiteit Twente ontwikkelden gezamenlijk samen met Space53 een onderzoeks- en onderwijsprogramma waarmee op alle niveaus een bijdrage wordt geleverd aan nieuwe toepassingen en technische mogelijkheden met drones en onbemande systemen. De optelsom van kennis, talent en onderzoeksfaciliteiten maakt een onderscheidend systeem, waarmee een voorsprong wordt genomen op andere regio’s in Europa.

Studenten meer in verbinding met bedrijfsleven

Een van de uitdagingen is het behouden van talent dat in Twente afstudeert. In deze regio zijn genoeg interessante banen, die nog onvoldoende op het netvlies komen van deze studenten. Smart Enschede zorgt voor verbinding van student en bedrijfsleven tijdens studie. Bijvoorbeeld door in een bijbaan te voorzien die aansluit bij hun studie. Zo kunnen studenten relevante werkervaring opdoen en maakt de student tegelijkertijd kennis met het Twentse bedrijfsleven. Binnen de ICT-sector wordt hier door het bedrijfsleven al een programma op ontwikkeld. Ook de gemeente zelf creëert binnen de organisatie extra ruimte voor studenten.

Multidisciplinair samenwerken in Enschede Lab

Het Ondernemerslab (ROC van Twente), Stadslab en FabLab (Saxion), het DesignLab (Universiteit Twente) en de AKI werken met studenten, inwoners en de gemeente samen aan innovatieve, duurzame oplossingen voor de stad van morgen. Studenten vanuit alle niveaus en richtingen werken multidisciplinair samen aan maatschappelijk ingestoken vraagstukken. Met hun sterke motivatie, actuele kennis en creatieve en ondernemende vaardigheden dragen studenten bij aan het ontwerpen van vernieuwende oplossingen. De labs stellen hun infrastructuur, faciliteiten en medewerkers beschikbaar. In februari 2018 gaan de eerste projecten van start.

Enschede in Business

Ondernemers kunnen bij (Smart) Enschede in Business, onderdeel van het Ondernemersloket van de gemeente, terecht voor kennis, talent en faciliteiten voor het testen en toepassen van hun product, dienst of innovatie in de stad. Dat kan een oplossing zijn voor een maatschappelijke vraag, maar ook toepassingen in de openbare ruimte of een winkelconcept.

Goed op weg

Het toewerken naar een samenwerkingsagenda voor de komende vier jaar heeft ook dit jaar al zijn vruchten afgeworpen. Producten zijn onder meer de komst van Dutch Game Garden, de Citydeal Kennismaken, het aanstellen van een alumnimanager bij Saxion en UT en de start van een urban data platform.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht