Industry Wire

Geplaatst door House of HR

Type contract in de zorg is ondergeschikt aan niveau van flexibiliteit

Kortrijk, 4 december 2023 – Flexibiliteit is de belangrijkste reden voor zorgmedewerkers om voor een flexibele arbeidsvorm te kiezen in plaats van een traditioneel dienstverband. Die behoefte aan flexibiliteit kan op verschillende manieren ingevuld worden: het kiezen voor specifieke diensten, afwisselen tussen zorginstellingen of afdelingen, of beslissen welke maanden te werken en welke vrij te nemen. Uiteindelijk is het type contract, of het nu gaat om freelance, interim of detachering, minder belangrijk dan de mate van flexibiliteit die geboden wordt. Zorginstellingen moeten flexibiliteit in hun personeelsplanningen bovenaan hun prioriteitenlijst plaatsen om de juiste balans tussen hun vaste en flexibele medewerkers te bewaken, concludeert House of HR naar aanleiding van eigen onderzoek naar de redenen waarom zorgprofessionals doorgaans kiezen voor een flexibel contract.

De top vijf redenen waarom werknemers als freelancer in de zorg beginnen bestaat uit behoefte aan meer flexibele uurroosters (85%), interesse in meer afwisseling in werkzaamheden (74%), voorkeur voor freelancen boven traditioneel dienstverband (73%), kans om ervaring op te doen in meerdere werkomgevingen (71%) en de mogelijkheid krijgen om ook andere dingen te doen naast werken in de zorg (65%). Bovendien geeft maar liefst 74% van de verpleegkundigen aan dat ze overwegen de zorgsector te verlaten als ze flexibiliteit gedwongen zouden verliezen. Opvallend is dat zowel hogere lonen als betere secundaire arbeidsvoorwaarden niet in de top vijf redenen voorkwamen, hoewel flexibele contracten die voordelen soms wel bieden.

Flexibele arbeidscontracten zijn een noodzaak in de zorgsector
Dit laat zien dat zorginstellingen in hun personeelsplanningen flexibiliteit bovenaan de prioriteitenlijst moeten plaatsen, geeft Noël de Vries aan. De Vries is CEO van zorgbemiddelingsbureau TMI, onderdeel van House of HR, en heeft dagelijks te maken met de HR-uitdagingen van zorginstellingen. “Er wordt van zorginstellingen geëist dat ze te allen tijde adequate zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, maar je kunt niet verwachten dat zo’n instelling altijd extra personeel op de loonlijst heeft staan om onverwachte pieken of afwezigheid van vaste medewerkers op te vangen. Bovendien is de bezettingsgraad van ziekenhuizen tegenwoordig gemiddeld rond de 70%. Het voortdurend 100% bemand zijn is niet kostenefficiënt.”

De Vries geeft aan dat zonder een flexibele schil, de kosten van gezondheidszorg voor de samenleving onhoudbaar zijn. “Een hoogwaardig, flexibel personeelsbestand, ingevuld door betrouwbare partners, kan juist die ‘piek en ziek’ heel goed opvangen. Op die manier houden we met de hele keten de zorg toegankelijk, betaalbaar en bovenal kwalitatief.” Volgens House of HR blijkt uit het onderzoek dat het noodzakelijk is dat de zorgsector met flexibele arbeidscontracten kan werken. Ook als oplossing voor het structurele tekort aan zorgpersoneel. Ook Matthias Hiepko, CEO van het Duitse House of Care Talents binnen House of HR bevestigt dit. “Ook in Duitsland staat de flexibele laag in de zorg onder druk, terwijl deze van levensbelang is om de personeelsplanning van ziekenhuizen leefbaar te houden.”

Focus op kernbehoeften van professionals in de gezondheidszorg
Een goede samenwerking tussen de bemiddelingsbureaus en de zorgsector is hierin cruciaal. Hierbij moeten zowel zorginstellingen als bemiddelingsbureaus zich concentreren op de kernbehoeften van professionals in de gezondheidszorg. “Het staat als een paal boven water dat flexibiliteit de belangrijkste drijfveer is om te freelancen in de zorg, dit is belangrijker dan het type contract. Dit zien we de komende tijd niet veranderen. Of mensen nu werken via uitzend, detachering, of freelance, de flexibiliteit staat voorop. Zowel bureaus als zorginstellingen moeten dus samenwerken om ervoor te zorgen dat het personeel gelukkig in hun werk is en ze hun belangrijke taken met plezier blijven uitvoeren. Als zorginstellingen onder andere beter gaan luisteren naar de behoeftes van vast personeel, kunnen we een rechtvaardiger en efficiënter personeels-ecosysteem creëren met een gezonde balans tussen vast en flex,” aldus De Vries.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht