Industry Wire

Geplaatst door Top Employers Insitute

Uit onderzoek blijkt dat Nederland nog steeds achterloopt met Diversiteit en Inclusiviteit

Amsterdam – Vandaag (4 oktober) is het Diversity Day. Aanleiding om enkele actuele cijfers (2022) met betrekking tot diversiteit en inclusiviteit (D&I) op een rij te zetten. Conclusie: Nederland loopt nog steeds achter wat betreft D&I, maar heeft dit jaar wel een grote inhaalslag gemaakt.

Voor het D&I onderzoek heeft Top Employers Insitute meer dan 70 grotere werkgevers in Nederland ondervraagd (o.a. Pepsico, Philips, DHL, Lidl, Rituals, Heineken en Hunkemöller) en wereldwijd meer dan 1.650 grote organisaties.

D&I-programma
Van de ondervraagde werkgevers in Nederland hebben meer dan 80% een organisatiebreed D&I-programma opgezet. Dit is een forse stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, waar het percentage op 66% lag.

Handicap
Een andere vooruitgang is dat de helft van de ondervraagde bedrijven een programma hebben om medewerkers met een handicap te laten integreren en te voorzien van een geschikte werkplek. Dit was twee jaar geleden nog 2 op de 5 bedrijven.

Oudere werknemers
In het onderzoek is een daling te zien in de genomen initiatieven om oudere werknemers aan te trekken en te behouden. Dit was eerst 49% van de ondervraagde werkgevers en is gezakt naar 43%. De daling valt dit jaar dit echter wel jaar mee; het voorgaande jaar was er een daling van 9%.

LGBT
Bijna 42% van de ondervraagde werkgevers in Nederland is aangesloten bij een LGBT-netwerk voor medewerkers. Dit was drie jaar geleden nog 23% en stijgt tot nu toe door de jaren heen.

Gendergelijkheid
Opvallend is dat de deelnemende werkgevers dit jaar minder initiatief nemen voor gendergelijkheid (salaris, carrièremogelijkheden, etc.) binnen de organisatie. Vorig jaar was dit nog 6%, maar dit jaar is dat 12%.

Nederland
Al met al loopt Nederland (91%) achter wanneer het gaat om D&I als een belangrijke vereiste binnen organisaties in vergelijking met organisaties wereldwijd (93%) en Europese organisaties (93%). Wel heeft Nederland het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt wat betreft dit thema. Vorig jaar was dit percentage voor Nederland namelijk slechts 83%.

Over Top Employers Institute
Het Top Employer Institute is de wereldwijde autoriteit op het gebied van erkenning van het beste HR-beleid. Zij bieden een certificeringsprogramma dat organisaties helpt om de werkomgeving te beoordelen en te verbeteren. Het Top Employers Institute heeft 1.650 grote organisaties in 120 landen/regio’s gecertificeerd. Deze gecertificeerde Top Employers hebben een positieve impact op de levens van miljoenen mensen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht