Industry Wire

Geplaatst door GX Software

Unieke cookie-wet oplossing GX Software verhoogt opt-in percentages

Cookie-wet: van bedreiging naar kans
Sinds 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe cookie-wet van kracht. Deze wet bepaalt dat internetgebruikers volledig geïnformeerd moeten worden en voor bijna iedere geplaatste cookie eerst expliciete toestemming (opt-in) verkregen en gearchiveerd moet worden. “De cookieswetgeving geeft nadere handen en voeten aan de privacywetgeving en dient als bescherming van de privacy van online bezoekers”, aldus Arthur van der Wees, advocaat en oprichter van Arthur’s Legal, specialist en strategisch adviseur van vele IT leveranciers en afnemers. “Naast een goede en juridisch juiste informatievoorziening is er een gedegen oplossing nodig die respectvol omgaat met de rechten van internetgebruikers.”

Een geoptimaliseerde oplossing voor al uw kanalen
“De cookie-wet bezorgt bedrijven niet slechts een technisch en juridisch vraagstuk, maar juist ook een marketingvraagstuk: hoe bouw ik voldoende vertrouwen op voor het verkrijgen van toestemming? De technologie van BlueConic en onze ervaringen die we hiermee de afgelopen jaren opgedaan hebben blijken bij uitstek geschikt voor de invulling van dit vraagstuk,” aldus Roger Bergs, productmanager bij GX Software. “Naast een ongeëvenaarde flexibiliteit in het aanbieden van de permissiedialoog biedt BlueConic direct een oplossing om dit eenmalig voor al je online kanalen te doen. Daarnaast heb je allerhande mogelijkheden om de toestemmingsvraag te optimaliseren of stapsgewijs voor te leggen aan je bezoekers. Dit geeft ons een grote voorsprong op specifiek nieuw ontwikkelde toestemmingsscripts.”
Onderzoek toont aan dat het bieden van gedifferentieerde keuzes en het testen en optimaliseren van het dialoog, de kans op opt-in met tientallen procenten verhoogt ten opzichte van een alles-of-niets keuze.

Beter resultaat door transparantie en vertrouwen
BlueConic Permission Management biedt een gedifferentieerde opt-in dialoog en stelt daarmee de klant centraal. Het informeert website bezoekers over het doel en reikwijdte van de (te geven) toestemmingsmogelijkheden, het archiveert de verkregen toestemming met het oog op eventuele audits van de OPTA, en biedt zelfs de mogelijkheid om gerichte boodschappen aan te bieden aan opt-out bezoekers, om zo hun vertrouwen alsnog te winnen.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht