Industry Wire

Geplaatst door Unmanned Valley

Unmanned Valley zet met samenwerking AirHub stap in het faciliteren van BVLOS-testvluchten

Op dit moment worden in Nederland slechts sporadisch testvluchten uitgevoerd met drones die buiten het zicht van een piloot vliegen. Voor deze ‘Beyond Visual Line of Sight’ of BVLOS-vluchten moet ook nog eens per vlucht toestemming geregeld worden. Unmanned Valley – het fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk – wil een omgeving realiseren waarin structureel BVLOS-concepten getest en gedemonstreerd kunnen worden. Unmanned Valley start, ondersteund door droneconsultancy en software-ontwikkelaar AirHub, met het onderzoek naar de precieze route van een corridor vanaf Unmanned Valley naar zee en de randvoorwaarden waarbinnen BVLOS-vluchten in deze corridor uitgevoerd kunnen worden.

In dit traject zal samengewerkt worden met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport, drinkwaterbedrijf Dunea, Staatsbosbeheer en andere belanghebbenden. Het doel is te komen tot een ‘risk-based and managed’ testomgeving waarin bedrijven, kennisinstellingen en de
Nederlandse overheid ervaring op kunnen doen voor toekomstige business cases, veiligheid en regelgeving.

Tegelijkertijd geeft het een enorme impuls aan de verdere ontwikkeling van innovatieve dronetoepassingen en de Nederlandse dronesector.

“Het gebruik van drones neemt in tal van sectoren een vlucht. Met name het economisch en maatschappelijk potentieel van BVLOS-toepassingen is enorm. Om dit ten volle te benutten, is het essentieel dat er een structurele mogelijkheid komt voor BVLOS-testvluchten in Nederland”, stelt Theo de Vries, programmamanager van Unmanned Valley. “Unmanned Valley biedt een unieke gelegenheid om op
een verantwoorde manier drones en andere sensor-based innovaties te onderzoeken, ontwikkelen en testen. De locatie ligt op circa 3,5 kilometer vanaf de Noordzee en buiten een gecontroleerd luchtruim (CTR) van vliegvelden en andere no-flyzones.”

Bedrijven in verschillende sectoren tonen in toenemende mate interesse in de mogelijkheden van BVLOSvliegen. Bijvoorbeeld voor de inspectie van windmolen op zee of hoogspanningsmasten, voor spoedeisend transport van medische goederen of bevoorrading van zeeschepen, of voor de ondersteuning van hulpdiensten bij calamiteiten.

“De ervaringen van BVLOS-projecten in binnen- en buitenland tonen het potentieel. Dat neemt niet weg dat er met name op het gebied van techniek, sociale acceptatie en wet- en regelgeving nog stappen gezet
kunnen worden”, aldus Stephan van Vuren, droneconsultant en mede-oprichter van AirHub.

“Samenwerking is het sleutelwoord. Wanneer alle belanghebbenden helpen om barrières weg te nemen en we hiermee een structurele mogelijkheid kunnen creëren voor het testen en demonstreren van BVLOSconcepten, brengen we de sector verder, ondersteunen we de schaalbaarheid en publieke acceptatie van innovatieve toepassingen, voorkomen we dat innovatie weglekt naar landen om ons heen, en leveren we tegelijkertijd een flinke bijdrage aan een robuust kader voor ‘echte BVLOS-operaties’ in de toekomst.”

Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk, en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Over Unmanned Valley
Unmanned Valley is een fieldlab voor sensorgerelateerde technologieën en toepassingen. Het is de ideale plek voor
startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, kennisinstellingen en overheden om drones en andere sensor-based innovaties te onderzoeken, ontwikkelen en testen.

Unmanned Valley is uniek in Nederland. Het luchtruim kan continu en flexibel gebruikt worden en een corridor naar zee maakt BVLOS-vliegen binnenkort mogelijk (boven land en zee). Gelegen op voormalig marinevliegkamp Valkenburg ligt het fieldlab in het hart van het gebied met bedrijven en kennisinstellingen die de UAV-industrie maken.
Unmanned Valley is een initiatief van de TU Delft en gemeente Katwijk en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Rijk, de provincie Zuid-Holland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer informatie op www.unmannedvalley.nl

Over AirHub
De missie van AirHub is om drones om een veilige, legale en efficiënte manier te integreren in de maatschappij. Dat doet AirHub door het leveren van hoogspecialistisch juridisch en operationeel advies aan bedrijven en overheidsorganisaties. Met AirHub’s software-oplossingen als de Drone Operations Apps voor iOS en Android en het web-based Drone Operations Center, waarmee drones op afstand kunnen worden aangestuurd, worden klanten
bediend van proof-of-concept tot volledige integratie in het werkproces. Het team van AirHub bestaat uit ervaren professionals met achtergronden variërend van commercieel piloot tot aan software-ontwikkelaars. Kijk voor meer informatie op www.airhub.app.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht