Industry Wire

Geplaatst door SocialSpel.nl

Win-winsituatie door inzet horecapersoneel voor online escape room

Direct na het ingaan van de lockdown hebben drie Ermelose ondernemers een succesvolle online escape room ontwikkeld, waar voor de begeleiding veelal horecapersoneel wordt ingezet. En met succes. ‘Er is echt sprake van een win-winsituatie: medewerkers van getroffen bedrijven in de reis- en horecabranche kunnen alsnog aan het werk, waarmee we de ondernemers een steun in de rug kunnen bieden.’

Initiatiefnemer Mulder: “Horecamedewerkers zijn bij uitstek geschikt om ons spel te begeleiden. Het vereist namelijk flink wat sociale eigenschappen en een brok inlevingsvermogen. Daarnaast ligt de piek voor ons op de vrijdag- en zaterdagavond: precies de momenten dat men gewend is te werken.’’ De online escape room is een doorslaand succes. Honderden groepen gingen inmiddels de uitdaging aan om een mysterie van een zoekgeraakte schoolmedewerker op te lossen.

Verbinding tijdens social distancing
Het spelconcept van de online escape room is even duidelijk als intuïtief: als team wordt men geacht gezamenlijk in een WhatsApp-groep te komen. 10 minuten voor tijd dient daar een ‘schooldirecteur’ aan te worden toegevoegd, die vanaf dat moment de instructies geeft om het spel te kunnen starten. In de 60 minuten die de groep heeft, overlegt men zelf in een videogesprek. Mulder: “Met SocialSpel.nl maken we van familie of vrienden één team die samen het mysterie gaan oplossen. Inmiddels staat de teller al op honderden groepen die de uitdaging aan zijn gegaan.’ Het spel zorgt voor verbinding, ook in tijden van social distancing.

Ruimte voor meer horeca-ondernemers
‘Net als vele bedrijven zien wij momenteel ook onze verdiensten onder druk staan. Bij de pakken neer zitten, is geen optie en zo kwam Jeroen met het idee voor een interactieve online escape game. Na dagen en nachten lang te hebben gezwoegd, zijn wij trots op het eindresultaat’, aldus Mulder, die niet voor niets voor de bedrijfsnaam Social Spel heeft gekozen. ‘Onder andere de horeca- en reisbranche gaan zwaar gebukt onder de huidige restricties. Wij willen bedrijven in deze branches laten meeprofiteren van ons succes. Concreet doen we dit door de operators die iedere game begeleiden, in te huren bij deze bedrijven. Zo hebben zij een stuk inkomen voor de collega’s die momenteel geen werk hebben. Gezien de populariteit hebben we overigens nog ruimte voor meer horeca-ondernemers.’

Ook ondersteuning door gezamenlijke promotie
Mulder werkt samen met Jeroen Bos en Paul Leune (LeadLogic) hard aan de verdere uitbouw van Social Spel. Zo is een Engelse variant in de maak en staan de contouren van een tweede spel ook op papier. ‘Tot nu toe zijn de reacties op ‘Het Hoogeboom Mysterie louter enthousiast. En we maken het spel steeds beter. Maar ook de plannen voor een volgend spel krijgen steeds meer vorm. Voor alle fanatiekelingen bieden we ook belangeloos een spel van een andere Escape Room-ondernemer aan. Alles in het kader van ‘social’. Tot slot zijn de ondernemers nu ook bezig met de uitrol van gezamenlijke promotie met horeca-etablissementen. Mulder besluit: ‘Ook op deze manier ondersteunen we hen die wat extra inkomsten goed kunnen gebruiken: per verkocht spel via de ondernemer staan we een ruime commissie af.’

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht