Industry Wire

Geplaatst door Emveepee bv

Zorgplicht door TOTO casino serieus genomen

De resultaten van een onderzoek naar de zorgplicht van online kansspelaanbieders zijn onlangs naar buiten gebracht. De conclusie van de Kansspelautoriteit luidt dat aanbieders van online kansspelen eerder moeten optreden bij probleemgokkers. Onlinecasino.amsterdam bericht naar aanleiding van hun onderzoek dat online casino’s inmiddels werk maken van de zorgplicht. Daarbij is TOTO in het onderzoek betrokken, want dit online casino heeft inmiddels de zorgplicht nadrukkelijk op de agenda gezet.

Onderzoek naar zorgplicht

Er zijn tien online casino’s betrokken geweest bij het onderzoek dat door de Kansspelautoriteit is uitgevoerd. De zorgplicht is opgenomen in de wet en levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van kansspelverslaving. Het preventiebeleid met betrekking tot gokverslaving richt zich onder meer op het thema ‘Verantwoord spelen’. Na de publicatie van de uitkomst van het onderzoek door Ksa, heeft TOTO de nadruk gelegd op het nakomen van de zorgplicht. Hiertoe is onder meer het Privacy Statement gewijzigd met een expliciete vermelding van de zorgplicht.

Belang van zorgplicht

René Jansen van de Kansspelautoriteit heeft in de rol van voorzitter in zijn laatste blogbericht de zorgplicht centraal gesteld. Opvallend daarbij is dat de zorgplicht wordt benoemd als belangrijk onderdeel in de gereguleerde gokmarkt. Hij benoemt dat er zonder gelegaliseerde online gokmarkt, zoals deze in Nederland sinds 1 oktober 2021 van toepassing is, niet eens een zorgplicht bestaan zo hebben. Het is echter wel belangrijk dat de zorgplicht wordt nagekomen en dat kansspelaanbieders daarom eerder moeten ingrijpen bij spelers met gokproblemen. Bij het uitblijven van het voldoen aan de zorgplicht is het de bedoeling dat de Kansspelautoriteit strenger gaat optreden tegen de online kansspelaanbieders.

“Zonder legale markt was er helemaal geen zorgplicht. De uitvoerige kijk in de keuken die aanbieders ons nu hebben gegeven, hadden we dan nooit gehad. Bij illegale aanbieders zagen we dikwijls dat basale vereisten, zoals een fatsoenlijke identiteits- en leeftijdscontrole, ontbraken. Bovendien hebben we nu gezien dat er ook onderdelen zijn die we juist heel goed vinden gaan. Zo hanteert een groot deel van de aanbieders extra limieten voor jongvolwassen spelers in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar. Dat deze kwetsbare doelgroep door aanbieders extra wordt beschermd, is iets wat de Ksa toejuicht en graag terug zou willen zien bij alle aanbieders.”
René Jansen, voorzitter Kansspelautoriteit, Zorgen over en zorgen voor zorgplicht,

Privacy Statement TOTO

Onlinecasino.amsterdam heeft melding gemaakt van de wijziging van het Privacy Statement van TOTO. Dit online casino heeft naast het opnemen van de zorgplicht in het Privacy Statement een groot aantal andere maatregelen beschikbaar om gokverslaving te voorkomen. Het risicoprofiel van spelers is daarbij belangrijk net als het volgen van het speelgedrag in online casino’s. TOTO voert bovendien beleid betreffende het uitsluiten van kwetsbare personen om aan online kansspelen deel te nemen. Daarin wordt de wet gevolgd, want je mag in Nederland pas vanaf 18 jaar gokken. In het verlengde daarvan is vastgelegd dat jongvolwassenen extra bescherming krijgen. TOTO verstrekt bijvoorbeeld in het kader van onder meer de zorgplicht geen bonussen aan jongeren tot 24 jaar.

Voorkomen van kansspelverslaving

Het voorkomen van kansspelverslaving is belangrijk om aan de zorgplicht te voldoen. Het preventiebeleid van TOTO is zeer uitgebreid, variërend van een strikt registratiebeleid tot het beschikbaar stellen van speellimieten. In het Privacy Statement van TOTO staat het volgende over het voldoen aan de wettelijke zorgplicht met als doel gokverslaving te voorkomen.

“Als aanbieder van online kansspelen heeft TOTO een wettelijke (zorg)plicht. Voorkomen van kansspelverslaving is hierbij het uitgangspunt. Hiervoor neemt TOTO (beschermings-)maatregelen zoals het toekennen van een risicoprofiel aan spelers, monitoren van spelgedrag en weren van kwetsbare doelgroepen. Vanwege onze zorgplicht kunnen wij gegevens, waaronder jouw persoonsgegevens, hergebruiken om bestaande controles en maatregelen te verbeteren of de effectiviteit van deze controles en maatregelen te onderzoeken.

Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om nieuwe initiatieven te ontwikkelen tegen kansspelverslaving en onverantwoord spelgedrag en om de effectiviteit van dergelijke nieuwe initiateven te toetsen. Bij het verbeteren, onderzoeken en ontwikkelen van (nieuwe) manieren om kansspelverslaving en onverantwoord spelgedrag tegen te gaan, houden wij altijd rekening met de privacy van onze spelers. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet als dat niet nodig is en waar mogelijk nemen we extra maatregelen om jouw privacy te beschermen, zoals pseudonimisering.”
Privacy Statement TOTO, 2023

Sneller optreden bij probleemgokkers

De Kansspelautoriteit wil dat aanbieders van online kansspelen sneller gaan optreden bij probleemgokkers. Een online casino heeft de mogelijkheid om het speelgedrag van spelers te volgen en in te grijpen bij problematisch gokgedrag. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met de betreffende speler of door een pop-up over de speeltijd te laten zien. Uiteraard is het niet alleen de verantwoordelijkheid van de online casino’s om op te treden tegen problematisch speelgedrag.

Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de speler. TOTO pakt dit goed aan door spelers inzicht te bieden in het eigen gokgedrag. Er is daarvoor een spelersdashboard beschikbaar. Dit neemt overigens niet weg dat online casino’s de wettelijke plicht hebben om het gokgedrag te registreren. De informatie is te gebruiken om aan de hand van een analyse te kijken naar mogelijke signalen van problematisch speelgedrag.

Speelgedrag monitoren

TOTO is een van de online casino’s met een duidelijk beleid voor verantwoord spelen en nakomen van de zorgplicht. Het monitoren van het speelgedrag heeft daarbij als doel om risicospelers te herkennen. Dit is onder meer mogelijk door software te gebruiken en data te analyseren. Een signaal is bijvoorbeeld als een speler ineens veel vaker geld gaat storten dan gebruikelijk op basis van het stortingspatroon. Een ander risico is als een speler met heel veel geld gokt en bijvoorbeeld veel verliest. Het aanpassen van de spelerslimieten door de speler is eveneens een mogelijke indicatie die op problematisch speelgedrag wijst.

Afdeling Responsible Gaming

TOTO heeft een afdeling Responsible Gaming beschikbaar die zich bezighoudt met het analyseren van spelersgedrag met een hoog risicoprofiel. De medewerkers van de klantenservice van dit online casino zijn opgeleid om bepaalde signalen te herkennen. Bij het vaststellen van problematisch gokgedrag geldt dat TOTO de spelers motiveert om zich bewust te worden van het gokgedrag en daarnaar te handelen.

Meer weten over het preventiebeleid van TOTO casino? Je vindt het hier: https://www.onlinecasino.amsterdam/nieuws/toto-maakt-werk-van-zorgplicht/

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht