-

Van project naar product

In 2019 hebben Roy Machielsen en Mark Blockhuys de leiding van Osudio op zich genomen. hun klantbenadering is proactiever en assertiever geworden: niet alleen praten ze mee over it-oplossingen, maar ook over de bedrijfsstrategie, het rendement en de verwachtingen van gebruikers.

Droeg Osudio voorheen attriburen aan, waarmee klanten zelf voor succes moesten zorgen, nu is er een totaal andere maniervan werken. “Of je tien jaar geleden een web- shop opleverde, of nu – dat is echt dag en nacht verschil”, constateert Mark Blockhuys. “Wij vinden echter dat kwaliteit een hygiëne- factor zou moeten zijn. Daarom hebben wij in onze bedrijfsvoering twee lagen toegevoegd. Een operationele laag die stelt dat we klanten moeten helpen om zich veel bewuster te zijn van cijfers, van KPI’s, van resultaten en data die daaruit komen. En een strategische laag die klanten vraagt of ze hun organisatie goed heb- ben ingericht, en of hun doelen haalbaar zijn.”

UITDAGINGEN BIEDEN

Dat strategisch advies voor klanten steeds belangrijker wordt, maakt Osudio ook aantrekkelijker voor het steeds schaarsere IT-talent. “We kunnen hun de grotere uitdaging en impact bieden die ze zoeken”, aldus Machielsen. “We krijgen nu medewerkers binnen die vanaf de eerste dag dat ze in een project mee- lopen aan de klant vragen wat ‘succes’ inhoudt. Klanten waarderen die betrokkenheid. Voor klanten gaat dat vaak om financiële resultaten, maar ook om de beoogde doel- groep, de boodschap en de doelstellingen. Zelf nemen we de klant vanaf dag één mee in wat wij beschouwen als de voorwaarden voor succes. Daarbij gaat het om balans tussen de eindklant, de technologie en de vraag hoe de business een succes van ons product maakt.”

Blockhuys: “Vroeger vonden we dat we succes hadden als we een project succesvol hadden opgeleverd. Nu vinden we dat we pas succes- vol zijn als de klant succes heeft met ons product.”

VERTROUWEN OPBOUWEN

Blockhuys: “We nemen de klant bij de hand met technieken als event storming en evolutionary achitecture en stellen gezamelijk een roadmap met doelen op die we tijdens het project meten en waarop we bijsturen.”

“We nemen daar meer de regie in, samen met de klant”, aldus Machielsen. “Je bouwt gaande- weg vertrouwen op. Medewerkers uit verschil- lende disciplines helpen mee om het digitale product succesvol naar de eindklant uit te rol- len. Ze meten, verzamelen inzichten en zijn continu bezig om samen met onze klant ver- beteringen door te voeren. Voor onze mede- werkers wordt het werk daarmee leuker en interessanter. Ze zijn trots op wat ze hebben bereikt met ‘hun’ shop.”

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond