Download

Download
0
2.0k
Channel: Strategy

Het digitale transformatie framework voor een low-code organisatie

Wat is de toegevoegde waarde van een low-code platform voor digitale transformatie? En wat levert het ons op? Het is onvermijdelijk dat iemand binnen je organisatie deze vragen stelt. De beste manier om deze vragen te beantwoorden is om zo snel mogelijk de eerste resultaten te laten zien. Dit eBook beschrijft hoe je met een low-code platform de digitale transformatie van begin tot eind kunt realiseren.

De low-code digitale fabriek

Dit eBook introduceert een nieuwe methodologie ‘’De low-code digitale fabriek’’ voor digitale transformatie en biedt handvatten voor het creëren van draagvlak voor deze aanpak. Deze methodiek verandert de manier van ontwikkelen, bouwen en implementeren van nieuwe software en apps. Het eBook gaat in op:

 • De impact van het herinrichten van je organisatie naar een low-code digitale fabriek.
 • De benodigde resources voor een low-code digitale fabriek.
 • De drie volwassenheidsniveaus van digitale transformatie.

Outsystems deelt in dit eBook haar visie op digitale transformatie en neemt je aan de hand van best practices mee in de transformatie van je organisatie naar een low-code digitale fabriek. Er wordt ingezoomd op de eerste fase van digitale transformatie, het bouwen van een stevig fundament.

Het digitale transformatie framework voor een low-code organisatie

Het eBook is opgebouwd aan de hand van de vier pijlers van het digitale transformatie framework:

 1. Structuur: de organisatiestructuur voor een low-code organisatie.
 2. Talent: de benodigde competenties en vaardigheden voor een low-code aanpak.
 3. Ecosysteem: het integreren van een low-code platform binnen je huidige IT-architectuur.
 4. Processen: het aanpassen van je organisatieprocessen.

Per pijler wordt eerst ingegaan op de gewenste startsituatie, de basis-setup. Vervolgens wordt beschreven hoe je deze basis-setup uitbreidt met activiteiten en processen voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van digitale klantbelevingen.

Structuur: een stevige basis voor digitale transformatie

De methodologie ‘’De low-code digitale fabriek’’ neemt je stap-voor-stap mee in het transformatieproces naar een low-code digitale fabriek. De eerste stap in dit proces is om een adoptieteam te formeren. Dit team bestaat uit de volgende rollen:

 • Executive sponsors
 • Adoptie kampioen
 • Adoptie experts

Hoewel elke organisatie zijn eigen unieke structuur heeft, zijn er gemeenschappelijke functies die betrokken zijn bij het ontwikkelen van nieuwe software en applicaties. Het bouwen van de eerste app aan de hand van de low-code aanpak wordt uitgevoerd door een pilot projectteam. Het is belangrijk om de pilot zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te houden. Lees in het eBook hoe het pilot projectteam eruit ziet, uit welke onderdelen de low-code organisatiestructuur bestaat en hoe je dit team kunt uitbreiden met voor het ontwikkelen van online klantervaringen.

Talent: de verschillende rollen in een low-code team

De vaardigheden die nodig zijn om de low-code reis te starten, zijn waarschijnlijk al aanwezig binnen in je huidige development teams. Het eBook beschrijft de vereiste competenties en vaardigheidsniveaus van de kernrollen, dit zijn: je developers en de Tech Lead. Dit kernteam kun je uitbreiden met een UX/UI Designer, Front-end developer en een Tester.  De bijlage van dit eBook beschrijft per vaardigheidsniveau en competentie aan welke eisen de desbetreffende rol moet voldoen.

Ecosysteem: het integreren van een low-code platform

Voor een succesvolle adoptie van een low-code aanpak is het belangrijk dat een low-code platform past binnen je huidige IT-architectuur. Het eBook bevat een diagram waarin de basis-setup voor een low-code architectuur wordt weergegeven. Het is ook mogelijk om je customer experience systemen te integreren in dit ecosysteem, het eBook bevat een voorbeeld van een low-code systeemarchitectuur. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je projectmanagement en support management software te koppelen met je low-code platform. Lees in het eBook wat de voordelen hiervan zijn.

Processen: het herstructureren van je organisatie

Hoe zorg je dat je developmentteam de juiste dingen blijft doen? Een low-code werkwijze verschilt van het traditioneel en handmatig coderen van applicaties en softwareprogramma’s. In het eBook wordt de procesflow voor het ontwikkelen van software en applicaties visueel weergegeven. Het procesdiagram bestaat uit vier fasen:

 1. Setup: het identificeren van de benodigde resources.
 2. De klantvraag: de organisatiebehoefte, ideevorming en de business case.
 3. Het resultaat: het opleveren van de app en de implementatieaanpak.
 4. Gebruik: Het gebruiken van de app binnen je organisatie.

Lees in het eBook hoe je dit procesdiagram uitbreidt met activiteiten voor het ontwikkelen en faciliteren van online klantbelevingen.

Inhoud
 • Introductie
 • De fasen van de digitale klantreis.
 • Een stevige basis voor digitale transformatie.
 • Samenvatting
 • Bijlagen

Bart Meursing