Download

Download
0
3.9k
Channel: Tech

De rol van de cloud in de Europese bedrijfstransformatie

Flexibiliteit is een belangrijke zakelijke succesfactor. De cloud biedt bedrijven de mogelijkheid om snel op veranderingen binnen de eigen branche in te kunnen spelen. Dit levert een belangrijk concurrentievoordeel op.

Het gebruik van de cloud in Europa

Voor deze whitepaper is een onderzoek gedaan onder 600 Europese bedrijven naar het gebruik van de cloud. In deze whitepaper wordt dieper ingegaan op:

  • Hoe bedrijven profiteren van de veranderingen binnen de industrie.
  • Waarvoor de cloud wordt ingezet.
  • De voordelen van de cloud.
  • De winstmogelijkheden.
  • De cloud als antwoord op internationale uitbreiding.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek

Het gebruik van cloud oplossingen is de laatste jaren explosief gestegen. Inmiddels zijn er nog maar weinig bedrijven te vinden die geen gebruik maken van een oplossing in de cloud. Het onderzoek heeft aangetoond dat:

  • 60% van de CRM systemen wordt gehost in de cloud
  • 51,5% van de e-commerce software is een cloud oplossing
  • 66,9% van de bedrijven geeft aan dat cloud oplossingen een belangrijk onderdeel zijn van het onderscheidend vermogen.
  • Kostenverlaging is niet langer de belangrijkste reden om bedrijfsapplicaties naar de cloud te verplaatsen.
  • 27,1% geeft aan dat in de cloud werken leidt tot meer productinnovatie.

Meer resultaten en conclusies vind je in de whitepaper.

De voordelen van de digitalisering voor kleine bedrijven

Het onderzoek toont aan dat kleine organisatie minder uitdagingen zien om internationaal uit te breiden dan grote organisaties. De belangrijkste reden hiervoor is dat kleine bedrijven cloudapplicaties sneller omarmen.

De meeste van deze bedrijven worden geboren in de cloud, hierdoor kunnen zij sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en zijn ze in staat te voldoen aan de continu veranderende klantvraag. Dit komt omdat ze geen legacy hebben en in staat zijn om hun bedrijfstoepassingen internationaal uit te breiden.

Inhoud

Bedrijven innoveren om te kunnen profiteren
Cloud oplossingen komen van ver
Bedrijven omarmen de cloud
De cloud zorgt voor onderscheidend vermogen
Kostenbesparing niet de belangrijkste reden
Het omzetpotentieel van de digitalisatie
De uitdagingen van verfijnde businessmodellen
De kracht van de Suite
Data is het enige concurrentievoordeel in de digitale economie
De cloud is het antwoord op internationale marktuitbreiding vraagstukken
Slotwoord
Over Frost & Sullivan
Over Netsuite

Redactie Emerce