0
4.9k
Channel: Recruitment

Ontdek de ROI van je recruitmentstrategie

Werkgevers worstelen nog altijd met het meten van hun recruitmentstratetgie. Deels omdat het meten van resultaten nieuw voor ze is, maar ook omdat bestaande systemen en processen het meten minder eenvoudig maken dan het zou moeten zijn.

Als je jouw recruitmentproces continu wilt blijven verbeteren, heb je een aanpak nodig die je vertelt:

  • Of je je vacatures effectief onder de aandacht brengt.
  • Wat het succes van elk wervingskanaal is.
  • Welke conclusies je kunt gebruiken om je recruitmentstrategie te optimaliseren.

Je recruitmentstrategie optimaliseren start bij je ATS (Applicant Tracking Systems). Met een effectief geïmplementeerd ATS kunnen recruiters eenvoudig de juiste stappen volgen en ervoor zorgen dat tracking consistent en juist wordt uitgevoerd.

De juiste meetpunten zorgen voor meer inzicht in het recruitmentproces. De meetpunten tijd, kwaliteit en efficiëntie komen aan bod in het e-book

Weten wat de bron van je geworven werknemer is, is fundamenteel voor alle meetpunten. Hierdoor kun je alles dat je meet continu terugvoeren naar de bron. Dit is het moment waarop source scoring aan bod komt. In drie stappen doorloopt de e-book de manier om je bronscore te berekenen.

Na het toekennen van bronscores is het tijd om het gebruik ervan te optimaliseren. Als je goed in de gaten houdt hoe elke bron presteert, kun je vermijden dat je resources inzet voor slecht presterende kanalen. In plaats daarvan kun je je meer richten op wat wel werkt.

Download het e-book en start meteen met nieuwe strategieën die je continu kunt gebruiken om het juiste talent te vinden en kandidaten op de meest effectieve manier te werven.

Je bent klaar om deze whitepaper te downloaden
Download whitepaper

Redactie