Download

Download
0
2.7k
Channel: Marketing

Sales engagement strategie ontwikkelen? Gebruik deze handvatten

Om succesvol te zijn in sales moeten accountmanagers weten wat de klant wil.  In de praktijk blijkt vaak dat er een mismatch is tussen koper en verkoper.  Accountmanagers weten meestal niet goed wat de prospect écht wil. Hierdoor kiezen zij vaak de verkeerde aanpak en geven ze niet de juiste, relevante informatie. Hoe overbrug je als salesmanager de kloof tussen koper en verkoper? En hoe creëer je de juiste balans tussen traditionele verkooptechnieken en technologie?

Sales engagement: Van transactie naar waardevolle klantrelatie

Dit eBook biedt handvatten en praktische tips voor sales engagement en het optimaliseren van de verkoopervaring. Het eBook gaat in op:

  • De belangrijkste uitdagingen van de moderne salesmanager.
  • Tips voor het optimaliseren van de verkoopervaring.
  • De juiste mix van traditionele verkoop en technologie.
De belangrijkste uitdagingen van de moderne salesmanager

Slechts 38 procent van de organisaties geeft accountmanagers de ruimte om de organisatie van de prospect en de prospect zelf goed te leren kennen. Het gevolg is dat accountmanagers sturen op transacties.  Hierdoor verzamelen zijn onvoldoende informatie over prospects.

Ook is de ideale klantrelatie complex en (nieuwe) technologie maakt dit nog complexer. Technologie helpt je efficiënter te werken. De behaalde efficiëntie zou besteed moeten worden aan het ontwikkelen en onderhouden van een persoonlijke en relevante relatie met je klant. Een getalenteerd verkoopteam, gewapend met data gedreven inzichten is essentieel voor succes.

Overbrug de kloof tussen verkoper en koper

Om de kloof tussen sales en prospects te dichten is het goed om te achterhalen hoe deze ontstaat. Tegenwoordig speelt de customer journey zich grotendeels online af. Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat prospects drie tot vier keer zo veel persoonlijke contactmomenten willen ten opzichte van het aantal digitale interacties. Ook verwacht 71 procent van de prospects specifieke content voor hun branche of organisatie. Ook zien prospects een accountmanager als een belangrijk onderdeel van het aankoopproces. Lees in het eBook hoe je de juiste balans creëert tussen persoonlijk en digitaal.

De juiste balans tussen traditionele sales en technologie

Het is belangrijk om de juiste balans te creëren tussen traditionele verkooptechnieken en technologie. Prospects verwachten dat accountmanagers waarde toevoegen, technologie heeft hierin een faciliterende rol. Value-based selling is een van de fundamentele en tijdloze technieken die bijdragen aan succes, ongeacht de digitale tools die een organisatie inzet. Lees in de eBook hoe je de juiste balans vindt tussen technologie en traditionele sales.

De toegevoegde waarde van sales engagement

Verkoopteams die de nadruk leggen op engagement hebben meer dan twee keer zo veel kans om hun targets te behalen dan teams die dat niet doen. Door een engagementstrategie te ontwikkelen biedt je accountmanagers de handvatten voor value-based selling.

Redactie Emerce