Bedrijfsleven wil publiek-privaat programma rond Smart Industry

Het bedrijfsleven pleit voor een stevig publiek-privaat programma rond Smart Industry. De voorzitters van VNO-NCW, FME en de Koninklijke Metaalunie deden vorige week een oproep aan het nieuwe Kabinet om meer te investeren in Smart Industry.

‘We staan voor een groot aantal transities, zoals de energietransitie, de digitalisering en de circulaire economie. Smart Industry biedt de uitgelezen mogelijkheid om hier aan bij te dragenm’, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van het Smart Industry team. Er moet een brede investeringsagenda komen die ervoor kan zorgen dat Nederland tot de wereldtop blijft horen.

Nederland kent al een uitgebreid Smart Industry programma. De afgelopen twee jaar zijn 29 zogenoemde fieldlabs opgezet, is er een netwerk van dertig Smart Industry lectoren ontstaan en zijn 200 bedrijven en instellingen tot ambassadeur van Smart Industry benoemd.

Er is een Smart Industry ICT standaardisatieagenda opgesteld, een juridische toolkit ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het delen van data in de keten, er worden diverse onderzoeksprojecten bij universiteiten uitgevoerd en verschillende scholen ontwikkelen specifiek op Smart Industry gerichte opleidingstrajecten.

Er wordt gepleit voor vijf stappen voor een slimme, sterkere en duurzame economie.

•Het volgende kabinet moet volop inzetten op Smart Industry.
•Regel structurele financiering voor onderzoek en Fieldlabs
•Ondersteun bedrijven bij hun volgende stap: Een actieve ondersteuning door onder meer een stevig assessment moet bedrijven helpen sneller in te spelen op de mogelijkheden die ze hebben.
•Leven Lang Leren: Zonder goed opgeleid personeel geen Smart Industry. Onderwijs moet innoveren en flexibiliseren en tegelijkertijd moet de leercultuur in ondernemingen verbeteren
•ICT-kernvoorwaarden: We moeten de ambitie hebben dat Nederland hét expertisecentrum wordt op het gebied van datasharing in de industrie.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

terug