Deel dit artikel
-

Cloudsector vreest dominantie van Amerikaanse aanbieders

De Nederlandse cloud- en hostingector maakt zich zorgen over de dominantie van Amerikaanse aanbieders. Dat blijkt uit een reactie op een marktverkenning van toezichthouder ACM.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat clouddiensten essentieel zijn voor digitalisering en de digitale economie, en dat Nederland ten opzichte van de rest van Europa voorloopt met de inzet van cloud. In een marktstudie deelt de ACM de marktvoorspellingen voor de komende jaren. De analisten laten weten dat de komende drie jaar de markt voor clouddiensten in Europa zal verdubbelen. Ook wordt er geconstateerd dat drie Amerikaanse aanbieders een te dominant marktaandeel hebben. De oorzaak hiervoor is het gebrek aan interoperabiliteit en portabiliteit. Beide werpen drempels op voor afnemers om meerdere clouds te kunnen combineren en om gemakkelijk van cloudleverancier te wisselen. Dat kan marktverstorend werken, stelt de ACM.

De aanbevelingen van de ACM voor het expliciet maken van verplichtingen voor interoperabiliteit en portabiliteit in de Digital Market Act (DMA) en de Data Act zijn naar het oordeel van de sector terecht. Dat dwingt aanbieders tot actie en verkleint daarmee het risico op lock-in.

De ACM kiest voor regulering: het steviger inzetten op verplichtingen voor portabiliteit en interoperabiliteit. De vraag waarom de Amerikaanse partijen zoveel meer konden profiteren van het schaalvoordeel dan Europese aanbieders, blijft volgens de sector onbeantwoord.

In de Verenigde Staten omarmde de overheid al vroeg publieke cloud en dat heeft bijgedragen aan een sterke positie voor grote spelers in hun thuismarkt. In Europa werd in de meeste lidstaten de inkoop van publieke cloud door de overheid verboden waardoor kleinere spelers geen toegang kregen tot die markt. Dat effect werd versterkt door het feit dat Europese overheden voor hun private clouds wel de technologie van partijen als Microsoft, VMware en Oracle inzetten, die daarmee de expansie van hun mondiale diensten konden financieren.

Het staat ook voor de Dutch Cloud Community vast dat interoperabiliteit, portabiliteit en het mogelijk maken om diensten van verschillende providers naadloos te combineren, bijdragen aan een gezondere cloudmarkt. Maar ze zijn geen panacee. ‘Het ACM rapport moet naar ons oordeel een vervolg krijgen waarin de oorzaken van het achterblijven van de groei van Europese aanbieders beter worden uitgezocht, zodat ook daar een beleid voor kan worden ontwikkeld. Dat is niet alleen in het belang van de markt, maar ook voor onze positie als knooppunt en voor het behoud en versterken van onze digitale soevereiniteit.’

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond