Deel dit artikel
-

Geen reclame voor alcoholhoudende dranken op Nickelodeon en Disney Channel in 2024

Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) heeft voor 2024 laten vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzenders. Voor 2024 zijn dit de televisiezenders Nickelodeon en Disney Channel. Voor 2024 zijn er geen radiozenders als jongerenzender vastgesteld. Dit betekent dat dezelfde zenders als in 2023 zijn aangemerkt als jongerenzender.

Een jongerenzender is een zender waarvan gemiddeld meer dan een kwart van het totale kijk- en/of luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. De onderzoeken naar jongerenzenders voor televisie en radio zijn uitgevoerd door het Nationaal Media Onderzoek. In de Mediawet is vastgelegd dat er voor 21.00 uur geen reclame voor alcoholhoudende dranken mag worden uitgezonden. STIVA kiest er daarnaast voor om ook na 21.00 uur geen reclame uit te zenden op jongerenzenders.

Jongeren kijken de laatste jaren minder tv en luisteren ook minder naar de radio. Daarom zijn er op social media maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat ook hier alcoholreclame niet bij minderjarigen terechtkomt. YouTube, Snapchat, Facebook en X hebben een leeftijdsfilter waardoor reclame voor alcoholhoudende dranken niet bij 18-minners terechtkomt. Ook voor posts waarbij influencers samenwerken met merken van alcoholhoudende dranken is dit leeftijdsfilter beschikbaar.

Daarnaast geldt op TikTok, waar nog geen leeftijdsfilter beschikbaar is, conform de eigen regels van het platform een verbod op reclame voor alcoholhoudende dranken.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond