Deel dit artikel
-

Hoge Raad: besluit om thuiskopievergoeding te bevriezen was niet juist

De Staat had nooit mogen bepalen dat er geen vergoeding zou komen voor de kopieën op Mp3 spelers en recorders met een harde schijf. Dat heeft de Hoge Raad bevestigd. Die heeft gekeken naar een bodemprocedure van de Naburige rechtenorganisatie NORMA, de vakbonden FNV KIEM en de Ntb en individuele musici en acteurs.

In 2008 is NORMA samen met de vakbonden FNV KIEM en Ntb en individuele musici en acteurs een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat gestart. Aanleiding hiervoor waren de vijf opeenvolgende besluiten van de Ministers van Justitie om vanaf 2007 de thuiskopievergoeding te bevriezen. Als gevolg daarvan was er geen thuiskopievergoeding voor Mp3 spelers en harddiskrecorders verschuldigd, terwijl de wet die vergoeding wel vereist. Door deze besluiten liepen musici en acteurs in hun ogen miljoenen euro’s aan inkomsten mis.

In maart 2012 oordeelde het Hof dat deze besluiten onrechtmatig waren en veroordeelde de Staat tot het vergoeden van de schade die de aangeslotenen van NORMA hebben geleden. De Staat is hiertegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad, maar is door hoogste gerechtelijke instantie in het ongelijk gesteld.

De Hoge Raad vindt dat het Hof in 2012 terecht heeft geoordeeld dat dat de Minister van Justitie het besluit tot bevriezing van de thuiskopieregeling nooit had mogen nemen.

Uit Europese wetgeving en rechtspraak volgt immers dat op de Staat de verplichting rust om ervoor te zorgen dat rechthebbenden een zogenoemde billijke compensatie ontvangen voor thuiskopieën, die het nadeel compenseert dat rechthebbenden lijden als gevolg van het maken van thuiskopieën. Die billijke compensatie wordt nu niet ontvangen, aldus het Hof en de Hoge Raad, doordat de Staat de hoogte van de thuiskopie-vergoeding heeft bevroren en daarnaast digitale audiospelers en digitale videorecorders buiten beschouwing heeft gelaten. Daardoor heeft de Staat in strijd met regelgeving gehandeld en is zij gehouden de geleden schade te vergoeden.

Over de schade die de Staat aan de aangeslotenen van NORMA moet vergoeden loopt een aparte procedure. Verwacht wordt dat de rechtbank in die zaak binnen een half jaar uitspraak zal doen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond