Deel dit artikel
-

‘Internetgebruik leidt vooral tot economisch voordeel’

Het gebruik van internet levert gebruikers vooral economisch voordeel op, maar niet per se sociaal of cultureel. Die conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Twente, London School of Economics en de Universiteit van Oxford uit een gezamenlijke onderzoeksproject.

Het besparen van geld werd het meest genoemd als voordeel van het gebruik van internet: 66 procent zegt geld te besparen door producten op internet goedkoper dan in de winkel te krijgen. De positieve effecten van het gebruik van internet op het sociale, culturele en persoonlijke leven worden minder ervaren, bijvoorbeeld 30 procent zegt een betere relatie met vrienden en familie te hebben, 21 procent zegt mensen met dezelfde interesses te hebben ontmoet, 10 procent zegt nieuwe dingen over zijn of haar afkomst te hebben geleerd en 6 procent zegt meer verbonden te zijn met zijn of haar religie of spirituele overtuiging.

De onderzoekers concludeerden dat deelnemen aan een bepaalde online activiteit niet automatisch betekent dat het beoogde resultaat wordt behaald, of dat men tevreden is over dit resultaat. Zo leidt ‘socialiseren’ met anderen bijvoorbeeld niet automatisch tot lagere niveaus van sociaal isolement of sterkere gevoelens van verbondenheid.

Daarnaast is het zo dat degenen die profiteren in het ene domein, dit niet per se doen in andere domeinen. Iemand die in staat is economische voordelen te behalen, lukt dat misschien niet of in mindere mate op sociaal vlak.

Het doel van het project was om te onderzoeken hoe ongelijkheden in gebruik van internet invloed hebben op sociale positie. Naast verschillen in vaardigheden en soorten van internetgebruik, werden grote verschillen in economisch, cultureel, sociaal en persoonlijk welzijn gevonden die mensen met verschillende sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden met internet bereiken.

Een belangrijke oorzaak voor de gevonden verschillen zijn tekorten aan digitale vaardigheden, wat zowel tot uiting komt in de activiteiten die mensen uitvoeren, in het bereiken van tastbare voordelen, en in de mate van tevredenheid over de behaalde uitkomsten.

Toegang en gebruik van online hulpmiddelen leiden niet automatisch tot voordelen in het dagelijkse leven. De vaardigheden en de wijze waarop internet gebruikt wordt, spelen daarbij ook een grote rol. Er zijn zeker mogelijkheden om te voorkomen dat de kloof tussen vaardige en niet-vaardige gebruikers te groot wordt. Die vaardigheden zijn aan te leren door goed ontworpen, gerichte trainingen door bijvoorbeeld overheden, bedrijven of instellingen.”

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond