Deel dit artikel
-

Kabinet investeert 65 miljoen euro in beleid startups en scale-ups

Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom personeel en financiering aan te pakken.

Met wat het kabinet een ‘stevig pakket aan maatregelen’ noemt is het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem in staat om ‘tot de wereldtop te behoren’. Het kabinet ziet ook een nieuwe rol voor de organisatie StartupDelta. Constantijn van Oranje is bereid om zich ook na medio 2019 als ambassadeur van het programma met de nieuwe naam TechLeap.NL te blijven inzetten voor de versterking van het klimaat voor startups en scale-ups. Het programma zal zich richten op kennisontwikkeling over het startup ecosysteem, het tot stand brengen van nieuwe initiatieven in het ecosysteem en het verbinden van Nederlandse top scale-ups met de beste investeerders en programma’s. De nadruk zal daarbij liggen op de thema’s kapitaal, talent en markt in relatie tot snelle groei.

De recente evaluaties van diverse risicokapitaalinstrumenten laten zien dat de toegang tot kapitaal door de overheidsinterventies in de vroege fase succesvol zijn geweest. Omdat er nog steeds een tekort aan toegang tot kapitaal lijkt te zijn in de vroege fase en in het licht van initiatieven in omringende landen om durfkapitaal te stimuleren, onderzoekt het kabinet of aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo is het kabinet in gesprek met Invest-NL om te bezien of fondsvorming voor ondernemingen op het gebied van sleuteltechnologieën kan worden bevorderd. Daarnaast heeft de topsector HTSM het initiatief genomen om een investeringsfonds voor scale-ups op te zetten.

Staatssecretaris Keijzer gaat de 65 miljoen namens het kabinet onder meer inzetten voor betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het verkennen van een fiscale regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van startups en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland, Ook gaat het kabinet zorgen dat de toegang van Nederlandse startups tot de internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers.

Samen met staatssecretaris Snel (Financiën) verkent staatssecretaris Keijzer (EZK) een aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenopties. Doel is te komen tot een wettelijke regeling, waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst van het moment van uitoefenen van de aandelenopties, naar het moment van verkoop van de met de aandelenopties verkregen aandelen.

Minister Koolmees (SZW), minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Keijzer (EZK) creëren in pilotvorm een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van een startup afkomstig van buiten de EU.

Een andere maatregel die minister Koolmees neemt, is de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen (planning: begin 2020).

De Dutch Startup Association is blij met het te voeren beleid, maar maakt zich ook zorgen over het gebrek aan snelheid en ambitie. Voorzitter Lucien Burm: ‘We zijn vooral positief over het voornemen een pilot te starten met het verruimen van het huidige startupvisum. Dat is een punt waar de DSA zich altijd hard voor heeft gemaakt. Het wordt makkelijker voor Nederlandse start- en scale-ups om hoog opgeleid personeel uit het buitenland aan te trekken. We hadden wel gehoopt dat het gelijk nieuw beleid zou zijn, in plaats van eerst een pilot.’

De DSA is naar eigen zeggen teleurgesteld dat er nog altijd geen goede regeling is om meer privaat durfkapitaal op de markt te krijgen. Burm: ‘In combinatie met stappen op het gebied van aandelenopties zou dit echt een wereld van verschil maken als het gaat om fiscale incentives voor het ecosysteem. Er is dus nog werk aan de winkel.’

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond