-

Voorstel Startup BV: een goed begin!

D66 Kamerlid Kees Verhoeven heeft onlangs zijn plannen bekend gemaakt met betrekking tot de Startup BV. Een rechtsvorm speciaal voor jonge, innovatieve ondernemingen waaraan verschillende fiscale en juridische voordelen kleven. Een interessant plan, maar hoe baanbrekend zijn de ideeën van kamerlid Verhoeven eigenlijk wanneer deze worden vergeleken met de huidige regels?

De voordelen nader beschouwd 

Automatisch een S&O-verklaring

Ook onder huidige wetgeving kunnen innovatieve startups al vrij eenvoudig een S&O-verklaring verkrijgen. Een S&O-verklaring geeft onder meer toegang tot de Research & Development Aftrek en het Innovatieboxregime. Deze faciliteiten verlagen de belastbare winst en zijn daarmee helemaal niet interessant voor een startup in de eerste twee jaar. Het gros van de startups maakt in deze periode nauwelijks winst, aangezien iedere verdiende euro wordt geherinvesteerd voor groei.

Geen gebruikelijkloonregeling

Wanneer een BV in de aanloopfase over onvoldoende liquide middelen beschikt, kan het gebruikelijk loon ook onder de huidige regels op een lager bedrag worden gesteld. In de praktijk heb ik ook diverse goedkeuringen van de Belastingdienst zien langskomen om het gebruikelijk loon van de DGA op nihil te stellen in het eerste jaar van de onderneming.

Geen jaarrekening inleveren

Deze maatregel lijkt voordelig maar zal in de praktijk weinig besparing opleveren. De onderneming blijft wettelijk verplicht om een administratie bij te houden, al is het alleen maar om de BTW terug te vragen. Door het gebruik van digitale accountingoplossingen is het uitdraaien van de jaarrekening niets anders dan een druk op de knop geworden.

Geen werkgeverspremie over de eerste werknemer

Uitgaande van een bruto maandsalaris van 2.500 euro, levert deze maatregel een maandelijkse besparing van ongeveer 420 euro op. Een leuke incentive, maar nog niet de doorslaggevende reden om de Startupdelta op Kattenburg te verkiezen boven Silicon Valley, Tel Aviv of Berlijn.

Flexibele arbeidscontracten

Zoals Verhoeven terecht aangeeft in zijn plannen, worden Startups vaak kortlopend gefinancierd. Het maximum van drie opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten kan daarom knellen voor startups en een aanpassing van de regelgeving op dit punt is dan ook zonder meer gewenst.

Investeren in een Startup BV wordt fiscaal aantrekkelijk

Verhoeven geeft aan dat het succesvolle Britse Small Enterprise Investment Scheme als voorbeeld kan dienen bij de introductie van een soortgelijke fiscale stimuleringsmaatregel in Nederland. Een veelbelovend vooruitzicht voor investeerders! 

Goed op weg, nu doorpakken

Ondanks de bovenstaande kritiek ben ik enthousiast over de innovatiespirit van Kees Verhoeven. De vraag is echter, kunnen we niet iets beters bedenken? Een aantal verbeterpunten:

Andere toetsingscriteria Startup BV

Om volgens het plan in aanmerking te komen voor de Startup BV-status, moet de onderneming zijn aangesloten bij een incubator / accelerator programma of worden gefinancierd door een erkende ‘business angel’. Muziek in de oren van programma’s als Startupbootcamp en Rockstart, maar zeker geen wenselijke voorwaarde in mijn optiek. In het kader van eerlijke concurrentie zou de Startup BV toegankelijk moeten zijn voor iedere startende onderneming. De criteria voor het verkrijgen van de Startup BV-status zouden vervolgens moeten aansluiten bij de mate van innovatie van de startup. Daar ligt mijns inziens een rol weggelegd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Versoepeling ontslagrecht

De omloopsnelheid van het personeel bij startups is waanzinnig hoog. Flexibele contracten zijn een goed begin, maar de startupscene zou pas echt gebaat zijn bij een verdere versoepeling van het ontslagrecht gedurende de eerste twee jaar.

De VAR-Startup

De introductie van een nieuwe Verklaring ArbeidsRelatie (VAR), de ‘VAR-Startup’, zal zorgen voor een verlaging van de loonkosten. Veel personen die werkzaam zijn bij een startup, doen dit als zzp’er en zorgen zelf voor de betaling van hun belasting. Met de VAR-Startup wordt een eventuele schijnzelfstandigheid toegestaan tijdens de eerste twee jaar van de onderneming. Een voordeel van deze oplossing is dat de wetgeving niet hoeft te worden aangepast.

Geen loonbelasting op toekennen van aandelen aan personeelsleden

Topwerknemers die sinds het beginstadium mede verantwoordelijk zijn geweest voor het succes van de startup, hebben vaak zicht op een belang in de startup in de vorm van aandelen of opties. Onder de huidige wetgeving is de toekenning van een dergelijk aandelen- of optiepakket onderworpen aan loonbelasting en werkgeverslasten. Deze directe cash-out acht ik onwenselijk en een vrijstelling voor startups in de eerste twee jaar zou dan ook op zijn plaats zijn. 

Rome is ook niet in één dag gebouwd

Nederland wil zichzelf op de kaart zetten als Europese vestigingsplaats voor innovatieve startups. Om van Nederland het nieuwe startup Mekka te maken, moet de regelgeving overduidelijk nog op vele punten worden aangepast, zowel praktisch als fiscaal. De voorgestelde wijzigingen zijn een duidelijke stap in de goede richting, maar we zijn er zeker nog niet. We moeten het ijzer smeden als het heet is, daarom is mijn voorstel om direct door te pakken. Door aanvullende wijzigingen mee te nemen in de plannen, kunnen we de Nederlandse Startup BV tot een daverend succes maken.

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op firm24.com

Deel dit bericht

1 Reactie

Henny van der Pluijm

Het beste wat Nederlandse start-ups kunnen doen is zich 5 kilometer over de grens vestigen in Duitsland.

Vrijwel geen lage administratieve lasten voor bedrijven met een lage winst, geen maximum in flexibele arbeidscontracten, geen onmogelijke onstlagregeling, geen gebruikelijk loon-regeling (de idiootste wet die ooit in een beschaafd land bedacht is), geen VAR-gezeur en, last but not least, geen overheid die zo wereldvreemd is dat ze denkt een onderscheid te moeten maken tussen erkende en niet-erkende business angels. Alleen al dat laatste verdient een score van 25 op een schaal van 1 op 10 in wereldvreemdheid.

Dus start-ups, vestig je in Duitsland (bij voorkeur Berlijn) en verover van daar uit de wereld zonder last te hebben van overijverige Nederlandse politici die in hun drang om een beter ondernemersklimaat te scheppen, het met elke wetswijziging steeds verder verzieken.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond